Τέθηκε σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του ΕΦΚΑ για ασφαλιστική ικανότητα εμμέσων μελών


Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία δεν απαιτείται πλέον η αυτοπρόσωπη παρουσία στις κατά τόπου οργανικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ, επιτυγχάνοντας τον στόχο της καλύτερης και αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησής τους. Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί ότι μόνον κατά το 2020 χορηγήθηκε ασφαλιστική ικανότητα με αυτοπρόσωπη παρουσία στις δομές του e-ΕΦΚΑ σε 270.274 έμμεσα ασφαλισμένους.

Η νέα ηλεκτρονική Υπηρεσία απευθύνεται σε άμεσα ασφαλισμένους/συνταξιούχους με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα οι οποίοι επιθυμούν να απογράψουν - "συνδέσουν" έμμεσα μέλη προκειμένου να τους αποδοθεί ασφαλιστική ικανότητα, με βάση αυτοματοποιημένους ελέγχους της μεταξύ τους σχέσης και της φοιτητικής/σπουδαστικής ιδιότητας για όσους φοιτούν στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι η επέκταση της ασφαλιστικής ικανότητας του άμεσα ασφαλισμένου/συνταξιούχου στο προστατευόμενο (έμμεσο) μέλος. (Υπενθυμίζεται ότι ως έμμεσα ασφαλισμένοι θεωρούνται τα μέλη οικογένειας όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 22 του Νόμου 4529/2018).

Για την πρόσβαση στην Υπηρεσία o χρήστης εισέρχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr ) και ακολουθεί τη διαδρομή : Αρχική -> Εργασία και ασφάλιση -> Ασφάλιση -> Απογραφή και ασφαλιστική ικανότητα μελών οικογένειας (e-ΕΦΚΑ) είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) και ακολουθεί τη διαδρομή: → Επιλογή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τους Ασφαλισμένους → «Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας εμμέσων ασφαλισμένων».

Βήματα

Ο χρήστης (Άμεσα Ασφαλισμένος) εισέρχεται στη διαδικτυακή εφαρμογή είτε μέσω του της εθνικής ψηφιακής πύλης (gov.gr), είτε μέσω του ιστότοπου του e- ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τους Ασφαλισμένους Εν συνεχεία, επιλέγει «Σύνδεση Χρήστη μέσω TAXISNET», για να πραγματοποιήσει είσοδο με τα διαπιστευτήρια του στο TAXISNET. Εισάγει το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του, και επιλέγει Είσοδος.

Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο Απογραφή προκειμένου να έχει πρόσβαση στην αντίστοιχη λειτουργικότητα της διαδικτυακής Εφαρμογής.

Στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας εμφανίζονται αυτόματα τα στοιχεία του Άμεσα Ασφαλισμένου.

Ο χρήστης θα πρέπει να αποδεχθεί την Υπεύθυνη Δήλωση, που εμφανίζεται και προκύπτει από τον ν.1599/86, επιλέγοντας το αντίστοιχο πλαίσιο επιλογής.

Στην συνέχεια, ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του/της συζύγου ΚΑΙ στην περίπτωση που θέλει να τον/την απογράψει ή/και να δώσει ασφαλιστική ικανότητα αλλά ΚΑΙ στην περίπτωση που δεν το επιθυμεί. Σημείωση: Η ύπαρξη του/της συζύγου είναι προαιρετική.

Η εφαρμογή μπορεί να προχωρήσει στα επόμενα βήματα χωρίς την ύπαρξη συζύγου, με την επιλογή του κουμπιού Επόμενο.

Στο αμέσως επόμενο βήμα, ο χρήστης επιλέγει μέσω ενός πλαισίου επιλογής εάν θέλει να απογράψει ή/και να ασφαλίσει τον/την σύζυγο. Εάν ο άμεσα ασφαλισμένος επιλέξει ότι θέλει να απογράψει και να αποδώσει ασφαλιστική ικανότητα στον/στην σύζυγο, τότε ελέγχεται εάν ο/η σύζυγος έχει ήδη απογραφεί και του/της έχει δοθεί ασφαλιστική ικανότητα. Στην συνέχεια ο χρήστης καταχωρεί το ΑΜΚΑ Τέκνου.

Μετά τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων, ο χρήστης επιλέγει Αποθήκευση.

Ο χρήστης επιλέγει Υποβολή Αίτησης. Εφόσον ολοκληρωθούνε επιτυχώς όλοι οι έλεγχοι της διαδικτυακής Εφαρμογής, καταχωρείται η αίτηση. Κατά την επεξεργασία της αίτησης υπάρχουν τα παρακάτω 3 σενάρια:

- Το έμμεσο μέλος δεν είναι απογεγραμμένο αλλά διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα, οπότε απογράφεται.

- Το έμμεσο μέλος είναι απογεγραμμένο αλλά δεν διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα, οπότε του αποδίδεται ασφαλιστική ικανότητα.

- Το έμμεσο μέλος δεν είναι ούτε απογεγραμμένο, ούτε διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα (ΑΙ), οπότε απογράφεται και του αποδίδεται ΑΙ.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια