ΟΑΕΔ:Μέχρι πότε οι αιτήσεις για το πρόγραμμα των 550 ευρώ σε ανέργους


Έως την Τρίτη, 16 Μαρτίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι ηλικίας έως 29 ετών να υποβάλουν αίτηση για να συμμετάσχουν στο νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ 6μηνης διάρκειας, με 550 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση. Μεταξύ άλλων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Το πρόγραμμα και η αμοιβή

Το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους ανέργους να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία στο ψηφιακό marketing και τη δημιουργία e-shop, ενώ θα τους απασχολεί για 6 ώρες ημερησίως σε πενθήμερη βάση για 6 μήνες. Επίσης ο ΟΑΕΔ θα τους καταβάλλει 550 ευρώ το μήνα (25 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμπειρίας).

Οι ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι συνολικά 5.000 άνεργοι νέοι, απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας έως 29 ετών που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης τουλάχιστον 50 ωρών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing) και διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Η δράση

Η δράση υλοποιείται σε τρεις κύκλους ως εξής:

1.Ο πρώτος κύκλος αφορά στην προκήρυξη 5.000 θέσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

2.Οι επόμενοι κύκλοι θα αφορούν στις υπολειπόμενες θέσεις που δεν θα καλυφθούν από τον α΄ κύκλο έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης και θα εφαρμόζεται ξανά η αρχική ροή όπως περιγράφεται στα κεφάλαια της παρούσας.

3.Ο κάθε επόμενος κύκλος θα προκηρύσσεται για τους ανέργους μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων του προηγούμενου κύκλου και για τους παρόχους/επιχειρήσεις αντίστοιχα, σύμφωνα με τη ροή που περιγράφεται στην παρούσα.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια