Ολοκληρώθηκε η δημοπράτηση επισκευής του Κτηματολογίου Ρόδου


Με γρήγορους ρυθμούς, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του έργου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημοπράτησης της επισκευής και αποκατάστασης του κτηρίου του Κτηματολογίου Ρόδου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία συνεδρίασε χθες, Δευτέρα, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, ενέκρινε το πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου 2021 και την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσωρινό ανάδοχο, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία υπογραφής σύμβασης και η εγκατάσταση του εργολάβου. 

Σημειώνεται ότι η όλη διαδικασία δημοπράτησης του έργου, ολοκληρώθηκε σε διάστημα λιγότερο του ενός μηνός, από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, οπότε, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Περιφερειάρχη με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πάνο Αλεξανδρή, ο κ. Χατζημάρκος ανέλαβε τη δέσμευση να δώσει η Περιφέρεια οριστική λύση στο κτηριακό πρόβλημα του Κτηματολογίου. 

Λόγω του εξαιρετικά επείγοντος χαρακτήρα του έργου, η δημοπράτηση έγινε με τη διαδικασία της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (δηλαδή στην κατ΄ εξαίρεση άμεση ανάθεση με την εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων).

Κύριος του έργου είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Φορέας κατασκευής η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της ΠΝΑΙ, που εκπόνησε και τη σχετική μελέτη, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το έργο, εκτιμώμενης αξίας 590.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ),  χρηματοδοτείται από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., από τον κωδικό «Επισκευή & Συντήρηση Κτηρίων από Έσοδα ΝΠΔΔ».  

Το έργο αφορά κατεπείγουσες παρεμβάσεις – εργασίες επισκευής και αποκατάστασης βλαβών στο κτήριο του Κτηματολογίου Ρόδου, με στόχο την ενίσχυση της κατασκευής, ώστε να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των υπαλλήλων και των εξυπηρετούμενων πολιτών. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρις μήνες (90 ημερολογιακές ημέρες) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια