Με «κουπόνια» από την ΑΑΔΕ θα συμψηφιστούν τα χρέη στην εφορία


Ανάσα σε επιχειρήσεις με σημαντική πτώση τζίρου το 2020, αναμένεται να δώσει η επιδότηση των παγίων δαπανών οι οποίες δεν καλύφθηκαν πλήρως από τα μέτρα ενίσχυσης το προηγούμενο διάστημα.

Για περίπου 50.000 επιχειρήσεις θα μπουν σε μια «ζυγαριά» οι δαπάνες για μισθούς, ασφαλιστικές εισφορές, φως, νερό, τηλέφωνο, ενοίκια , τόκους και λειτουργικά έξοδα, μαζί με τις ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση.

Ένα σημαντικό μέρος των ακάλυπτων παγίων δαπανών, θα καλυφθεί από το υπουργείο Οικονομικών με τη μορφή κουπονιών συμψηφισμού με φόρους και εισφορές έως το τέλος του 2021. 

Για παράδειγμα επιχείρηση είχε πέρυσι δαπάνες 10.000 ευρώ και έχει λάβει ενισχύσεις που καλύπτουν τις 7.000 ευρώ.

Έστω ότι η επιχείρηση αυτή θα ενισχυθεί για το 90% των δαπανών θα λάβει ένα πιστωτικό ποσό της τάξης των 2.700 ευρώ στο λογαριασμό της στοTaxisnet και με αυτό θα μπορεί να πληρώνει έως το τέλος του έτους ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος ή ασφαλιστικές εισφορές. 

Το μέτρο αναμένεται να ενεργοποιηθεί έως το τέλος Μαΐου και για να λάβουν την επιδότηση οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής: 

- Να ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους. 

- Να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. 

- Να έχουν υποβάλλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υποχρεούνται.

- Να παρουσιάζουν ζημιά προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά τους, είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδά τους για το 2020. 

- Να παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. 

Αναφορικά με τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα θα δοθεί έμφαση στο κριτήριο της ζημιάς, και όχι σε αυτό της πτώσης τζίρου.

Στο μέτρο εντάσσονται ακόμα και οι επιχειρησεις όπου το 2019 ήταν προβληματικές, αρκεί να θεωρούνται μικρές ή πολύ μικρες. 

Ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα. Δηλαδή οι δαπάνες που αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3. 

Το ποσοστό της ενίσχυσης θα προσδιοριστεί, αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος ύψους 500 εκ. ευρώ και θα διαφοροποιείται με βάση τη πτώση του τζίρου, καθώς θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις που είχαν πτώση τζίρου άνω του 60%. 

Το ύψος της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019.

Σε απόλυτα ποσά το ύψος της επιδότησης δεν θα ξεπρνά το 1,5 εκ. ευρώ. Επίσης οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.


Πηγή:dikaiologitika

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια