Λαϊκές αγορές: Με e-shop και δυνατότητα delivery θα μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους οι παραγωγοί

 


Μέσω ηλεκτρονικών πωλήσεων μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους οι επαγγελματίες πωλητές που διαθέτουν χώρους αποθήκης στην έδρα τους και για το διάστημα που διαθέτουν άδεια δραστηριοποίησης σε λαϊκή αγορά. Αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο που καταρτίζει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σύμφωνα με την εφημερίδα "Καθημερινή". Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα στους ίδιους να παρέχουν υπηρεσίες διανομής κατ’ οίκον (delivery) των προϊόντων τους. Αυτό είναι ένα μόνο από τα βήματα εκσυγχρονισμού των λαϊκών αγορών που επιχειρούνται με τη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου. Ειδικότερα, οι βασικές αλλαγές εκτός από τις προαναφερθείσες που επέρχονται στο καθεστώς λειτουργίας των λαϊκών αγορών, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο προσχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Παραγωγών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης είναι οι εξής:

-Εισάγονται τρεις νέοι τύποι λαϊκών αγορών:

Α. Υπαίθρια αγορά, παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου (Street Food Market) σε δημόσιους ή και ιδιωτικούς χώρους.

Β. Πρότυπη λαϊκή αγορά αγορά δηλαδή που λειτουργεί με σταθερές υποδομές, κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά των σημείων πώλησης (π.χ ομοιόμορφοι πάγκοι)

Γ. Αγορά ειδικού σκοπού, δηλαδή υπαίθρια αγορά σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο για την οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη ή κατά τόπο Περιφέρεια , με επταήμερη λειτουργία με μεικτό χαρακτήρα πώλησης ειδών (εδώδιμα και μη προϊόντα).

-Επιτρέπεται η ίδρυση νομικού προσώπου με απόφαση του δήμου ή της Περιφέρειας που είναι αρμόδιοι για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς , το οποίο αναλαμβάνει εν συνόλω τις αρμοδιότητες του φορέα λειτουργίας στη διαχείριση αι τη λειτουργία των λαϊκών αγορών ευθύνης του.

-Για την ορθή λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου και την ορθή παρακολούθηση των χορηγούμενων αδειών υπαίθριου εμπορίου, την ανανέωση των στοιχείων αυτών, των διενεργούμενων ελέγχων και την επιβολή και είσπραξη των προστίμων τηρείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων.


Πηγή:enikonomia

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια