Παρέμβαση της Περιφέρειας σε διαβούλευση με το Yπουργείο για τους νέους αγρότες


Με αναλυτική και συγκεκριμένη πρόταση ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Φιλήμονας Ζαννετίδης έκανε την παρέμβαση του στη διαβούλευση για την εγκατάσταση νέων γεωργών του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο κ. Ζαννετίδης διαφωνεί για τις προϋποθέσεις του ελάχιστου μεγέθους παραγωγικής δυναμικότητας, πιστεύοντας πως αν ισχύσει η πρόταση του υπουργείου τότε θα αποκλεισθεί η πλειονότητα των παραγωγών των νησιών. 

Η εμπεριστατωμένη πρόταση του αντιπεριφερειάρχη στάλθηκε ηλεκτρονικά στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιο Λιβανό, τον υφυπουργό Ιωάννη Οικονόμου, τον γενικό γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής Κωνσταντίνο Μπαγινέτα και τον γενικό γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης Γεώργιο Στρατάκο και το πλήρες κείμενο της έχει ως εξής:

Ανάπτυξης & Τροφίμων 

κ. Ιωάννη ΟικονόΑξιότιμοι κύριοι,                       

 « Στο πλαίσιο της διαβούλευσης της Προδημοσίευσης της της 3ης πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)της Ελλάδας 2014-2020» σας καταθέτουμε την πρότασή μας, προκειμένου να μην αποκλειστεί η πλειοψηφία των κατοίκων των νησιών μας από τη δυνατότητα συμμετοχής στο υπομέτρο αυτό. 

Η πρόταση μας αφορά κυρίως στη διαφωνία μας σχετικά με τις προϋποθέσεις του ελάχιστου μεγέθους παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) των 14.000€ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και της μη προσμέτρησης σε αυτήν των επίσπορων καλλιεργειών, που τίθενται ως κριτήρια επιλεξιμότητας (κριτήριο 4.2). 

Η παραπάνω συνθήκη είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο να ικανοποιηθεί από την πλειοψηφία των κατοίκων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιαίτερα των μικρών νησιών , λόγω του έντονου νησιωτικού χαρακτήρα της. Δημιουργείται έτσι ο κίνδυνος η πλειοψηφία των κατοίκων της Περιφέρειάς μας να αποκλειστεί από τα οφέλη του συγκεκριμένου μέτρου σε μία πρόσκληση άλλωστε που θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους μόνο οι κάτοικοι της περιοχής μας, για να απορροφήσουν πόρους που είναι εκχωρημένοι ειδικά για την Περιφέρειά μας.

 Ο έντονος νησιωτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δημιουργεί ιδιαίτερες συνθήκες και προκαλεί εγγενείς αδυναμίες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της μέριμνας για την ανάπτυξής τους, όπως άλλωστε αναφέρει και το Σύνταγμα (άρθρο 101, παρ 4) 

   Οι λόγοι οι οποίοι θα οδηγήσουν στον αποκλεισμό των ενδιαφερόμενων από το πρόγραμμα είναι: 

• η έλλειψη διαθέσιμων καλλιεργούμενων εκτάσεων και ιδιαίτερα των ποτιστικών. 

        η μη προσμέτρηση των επίσπορων καλλιεργειών οι οποίες αποτελούν μία πάγια και επιβεβλημένη τακτική των παραγωγών μας προκειμένου να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις λιγοστές καλλιεργούμενες εκτάσεις που υπάρχουν και να αυξήσουν το εισόδημά τους. 

Το μικρό χρονικό διάστημα για την δημιουργία εκμετάλλευσης τέτοιου μεγέθους δηλαδή την εύρεση και τον έλεγχο των εκτάσεων, την σύνταξη μισθωτηρίων, την μεταβίβαση των δικαιωμάτων, την έκδοση κτηνοτροφικών μητρώων , την εύρεση και αγορά ζωικού πληθυσμού και κυψελών κ.λ.π. , μέχρι την σύνταξη της ενιαίας ενίσχυσης. 

  Αξίζει να αναφερθεί ότι στα νησιά μας, ιδιαίτερα τα μικρά, όπου οι κύριοι κλάδοι παραγωγής είναι η        ελαιοκομία , η αμπελουργία, η μελισσοκομία και η κτηνοτροφία ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συγκεντρώσει εναλλακτικά (ενδεικτικά ) 75 στρέμματα ελαιώνων , 20,5στρέμματα Ονάμπελων , 12στρέμματα κηπευτικών, 190 κυψέλες με μελισσοσμήνη, 151 πρόβατα , 170 αίγες. Είναι προφανές και το πολύ υψηλό κόστος απόκτησης του αρχικού κεφαλαίου, ιδιαίτερα του ζωικού (ενδεικτικά η απόκτηση των 190 μελισσοσμηνών με κυψέλη απαιτεί τη δαπάνη 28.500€ περίπου) γεγονός που αποκλείει δεδομένων και των οικονομικών συγκυριών ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων των νησιών μας ιδιαίτερα των μικρών, όπου η κτηνοτροφία αλλά κυρίως η μελισσοκομία αποτελούν τους κύριους κλάδους ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα. 

Επίσης είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, επειδή είναι προφανές ότι το αρχικό μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας το οποίο θα προκύψει από την παρούσα πρόσκληση θα αποτελέσει και προϋπόθεση για την ένταξη των ενδιαφερόμενων και στην νέα προκήρυξη του υπομέτρου 4.1 που αφορά στον εκσυγχρονισμό αυτών των εκμεταλλεύσεων, είναι επιβεβλημένη η μείωση του καθώς θα αποκλειστούν αρκετοί επαγγελματίες αγρότες των νησιών από τη δυνατότητα χρηματοδότησης για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων τους. 

Τέλος έχουμε αντιρρήσεις σχετικά με τη δέσμευση του κριτηρίου 5 σχετικά με την υποχρέωση της αύξησης της τυπικής απόδοση στα 18.000€ στην ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου για τους κατοίκους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου όπως και σε κάθε νησιωτική περιφέρεια, για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται παραπάνω στο κριτήριο επιλεξιμότητας 4.2., αφού ο στόχος αυτός είναι ανέφικτος. 

Προτείνουμε να διαφοροποιηθεί η πρόσκληση για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου , ως νησιωτική περιφέρεια, όπου θα πρέπει : 

Να γίνεται δεκτή η προσμέτρηση των επίσπορων καλλιέργειών (κριτήριο επιλεξιμότητας 4.2) Να μειωθεί η αρχική τυπική απόδοση στα 8.000€ , όπως ίσχυε και στις δύο προηγούμενες προσκλήσεις). (κριτήριο επιλεξιμότητας 4.2) Να μειωθεί αναλογικά η δέσμευση της αύξησης της τυπικής απόδοσης των 18.000€ , στην ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου (κριτήριο επιλεξιμότητας 5) 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υιοθέτηση των προτάσεών μας». 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια