Διαγράφονται παραγεγραμμένες οφειλές 4,5 εκατ. ευρώ


Παραγεγραμμένες οφειλές συνολικού ύψους 4,5 εκατ. ευρώ διαγράφονται απο τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου για πρώτη φορά στην ιστορία του. Μια πρόβλεψη της ίδιας της νομοθεσίας που δεν εφαρμόστηκε ποτέ, επιβαρύνοντας έτσι τον δημοτικό προϋπολογισμό με πλασματικά μεγέθη ανείσπρακτων υποχρεώσεων.

Η παραγραφή αξιώσεων υπέρ του Δήμου εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση εικοσαετίας από τη λήξη του οικονομικού έτους, μέσα στο οποίο έγινε η οριστική βεβαίωση τους όπως ορίζει το άρθρο 136 του Ν.4270/14. Οι παραγεγραμμένες αξιώσεις αφορούν σε 2.838 εγγραφές συνολικού ύψους αρχικού κεφαλαίου 1.482.747,74 ευρώ και προσαυξήσεων ύψους 2.965.495,48 ευρώ.

Η παλαιότερη εγγραφή βεβαιωμένης οφειλής εντοπίζεται στο έτος 1972 (!) και η τελευταία το έτος 2000. Η δημοτική αρχή είναι αποφασισμένη να εξορθολογίσει την οικονομική κατάσταση του Δήμου και θα συνεχίσει με πολλές άλλες οφειλές που έχουν συντομότερη περίοδο παραγραφής από την εικοσαετία. 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια