Νέες μόνιμες θέσεις εργασίας στα ΚΕΠ Ρόδου


Μετά από αρκετές προσπάθειες, σήμερα η Δημοτική Αρχή ήτανστην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Προκηρύξεων Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, Αριθμός Φύλλου 28/ 12 Μαΐου 2021) της προκήρυξης 7Κ/ 2021 για την πλήρωση δυο μόνιμων θέσεων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Κ.Ε.Π. του Δήμου.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων συμπολιτών μας αρχίζει στις 05 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 20 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια