Υπουργείο Εργασίας: Μεταφέρονται για το 2022 οι κανονικές άδειες του 2020 εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης


Με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Εργασίας ρυθμίζονται θέματα όπως οι κανονικές άδειες, τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και οι ασφαλιστικές εισφορές

Σε ρύθμιση για τη μεταφορά της κανονικής άδειας του 2020 των εργαζομένων που τελούν σε αναστολή σύμβαση μέχρι και τις 30 Ιουνίου, προχώρησε το υπουργείο Εργασίας.

Ειδικότερα, με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται η μεταφορά της ετήσιας κανονικής άδειας του 2020 των εργαζομένων που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας και τελούν σε αναστολή μέχρι την 30ή Ιουνίου 2021 τμηματικά μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2022.

Η ίδια τροπολογία, ρυθμίζει επίσης θέματα που αφορούν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβάλει οι επιχειρήσεις και επιστρέφονται -μέχρις ενός ποσού- σε εφαρμογή διατάξεων του νόμου 2434/1996

Οι συγκεκριμένες διατάξεις της εν λόγω τροπολογίας έχουν ως εξής:

Παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς της ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 των εργαζομένων που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας και τελούν σε αναστολή μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 κατά τμήματα και έως 30.6.2022.

Παρατείνεται εκ νέου, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις και μέχρι τις 31.10.2021 αντί έως τις 30.6.2021, που ισχύει), η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών οργάνων, των ν.π.ι.δ. και του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου».

Παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.. εφόσον πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης διάρκειας εώς έξι (6) μηνών.

Εισάγεται ειδική ρύθμιση αναφορικά με το ποσό των καταβληθεισών εισφορών επιχειρήσεων που επιστρέφεται, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 στον Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική κατάρτιση (Α.Α.Ε.Κ.), ο οποίος έχει συσταθεί στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). Συγκεκριμένα ρυθμίζεται το ανώτατο όριο του ποσού που επιστρέφεται σε επιχειρήσεις που υλοποίησαν εκπαιδευτικά προγράμματα έως το έτος 2020, στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η χορήγηση στοιχείων από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. αναφορικά με τις κατ’ έτος καταβληθείσες εισφορές των επιχειρήσεων.


Πηγή:dikaiologitika

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια