Νέα δεδομένα για τα self test στους δημοσίους υπαλλήλους


Νέα δεδομένα για τα self test για τους δημοσίους υπαλλήλους προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σήμερα και προβλέπει την προμήθεια τριών αυτοδιαγνωστικών ελέγχων μέχρι τις 13/6/2021

Οδηγίες για τη λειτουργία του δημοσίου μέχρι 14 Ιουνίου και τη διενέργεια self test στους δημοσίους υπαλλήλους περιλαμβάνει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικότερα οι δημόσιοι υπαλληλοι προμηθεύονται κανονικά τα self test χωρίς να έχουν υποχρέωση δήλωσης εφόσον δεν εργάζονται με φυσική παρουσία.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, διανέμονται δωρεάν τρία seft test, μία για την εβδομάδα από 7.6.2021 έως 13.6.2021, μία για την εβδομάδα από 14.6.2021 έως 20.6.2021 και μία για την εβδομάδα από 21.6.2021 έως 27.6.2021.

Για την εβδομάδα από 7.6.2021 έως 13.6.2021 δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του με φυσική παρουσία και υπόχρεοι μπορούν να υποβάλλονται και να δηλώνουν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 εντός του χρονικού διαστήματος από 7.6.2021 έως 13.6.2021.


Την προμήθεια δωρεάν αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου self test δικαιούται το προσωπικό  ανεξαρτήτως της προϋποθέσεως παροχής εργασίας με φυσική παρουσία στο ντόπο εργασίας, χωρίς υποχρέωση δήλωσης αποτελέσματος και χωρίς περαιτέρω δυσμενούς συνέπειας, εφόσον κατά το χρονικό διάστημα από 7.6.2021 έως 27.6.2021 δεν παρασχεθεί εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας.».


Ως εκ τούτου, μετά τις αλλαγές κατά την τρέχουσα εβδομάδα και έως το Σάββατο, 12.6.2021, θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή από τα φαρμακεία τριών συνολικά αυτοδιαγνωστικών ελέγχων και αποκλειστικά για την τρέχουσα εβδομάδα θα δύναται να δηλωθεί το αποτέλεσμα οποτεδήποτε εντός της περιόδου 7-13/6/2021 για όσους παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους, πάντα χωρίς οιαδήποτε δυσμενή συνέπεια. Ωστόσο, αμέσως μετά την προμήθεια των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων, τα πρόσωπα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους θα πρέπει να προβούν αμελλητί, για λόγους προστασίας της δημοσίας υγείας, σε διενέργεια του ελέγχου και σε δήλωση του σχετικού αποτελέσματος.

Για τις δύο επόμενες εβδομάδες, 14-20/6/2021 και 21-27/6/2021 η διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου θα πραγματοποιείται και θα δηλώνεται κατά τα παγίως προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις ήτοι έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του με φυσική παρουσία.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι που δεν παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους έως 27.6.2021, μπορούν και εκείνοι να προμηθευτούν τρεις αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους νόσησης, χωρίς ωστόσο να υφίσταται υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος αυτού στην πλατφόρμα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα και χωρίς οιαδήποτε περαιτέρω δυσμενή συνέπεια, εφόσον δεν παρίστανται με αυτοπρόσωπη παρουσία στον τόπο εργασίας τους για παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας.

Όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσίου στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι για το διάστημα από 7.6.2021 έως 14.6.2021 ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε

υπηρεσίας, στο ποσοστό που έχει προσδιοριστεί με το πλάνο εργασιών κάθε υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος της νέας ΚΥΑ. Ως εκ τούτου εξακολουθεί να ισχύει το ίδιο ποσοστό τηλεργασίας που είχε προσδιοριστεί βάσει του πλάνου εργασιών κάθε Υπηρεσίας έως τις

7.6.2021.

Όσον αφορά στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και διενέργεια συναντήσεων εργασίας εξακολουθούν αυτές να πραγματοποιούνται είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων. Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη είτε δια ζώσης εφόσον πληρούται το ως άνω όριο. Σε περίπτωση διενέργειας συνέντευξης εξ αποστάσεως το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς παράγοντες.


Πηγή:dikaiologitika

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια