Οριστικό: Ξεκινάει η απονομή συντάξεων για όσους περιμένουν σύνταξη πάνω από 3 χρόνια


Εντός Ιουλίου, στο λεγόμενο "πράσινο κτίριο" του ΕΦΚΑ στην οδό Κηφισίας θα εγκατασταθούν υπάλληλοι από όλα τα τέως ταμεία και θα μεταφερθούν οι φάκελοι των ασφαλισμένων που περιμένουν πάνω από 3-4 χρόνια να πάρουν σύνταξη σύμφωνα με πληροφορίες 

Ειδικότερα ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ Παναγιώτης Δουφεξής ρίχνει άλλο ένα όπλο στη «μάχη» των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης για την επιτάχυνση της έκδοσης περισσότερων από 20.000 συντάξεων διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης.

 Μέχρι σήμερα η συγκέντρωση του συνόλου του ασφαλιστικού βίου πραγματοποιείται μέσω αλληλογραφίας. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν, είτε ψηφιακά είτε με φυσική μορφή, όλοι οι φάκελοι των ασφαλισμένων σε ένα κτίριο για να εκδίδονται ταχύτερα οι συντάξεις.

Αναλυτικότερα στο "πράσινο κτίριο" του ΕΦΚΑ στη Κηφισίας υλοποιείται ένα από τα σημαντικότερα projects απλοποίησης και επιτάχυνσης των διαδικασιών απονομής των εκκρεμών συντάξεων.

Σε αυτό συγκεντρώνονται σταδιακά οι φάκελοι των ασφαλισμένων με διαδοχική ή παράλληλη ασφάλιση, εκείνες οι περιπτώσεις δηλαδή που αντιμετωπίζουν και τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στον χρόνο απονομής (20.000 περίπου περιπτώσεις με 3- 4 χρόνια καθυστέρηση στην απονομή).

Μπορεί ένας ασφαλισμένος να έχει 3, 4 ή και 5 διαφορετικούς ασφαλιστικούς φακέλους, έναν για κάθε ταμείο που ήταν ασφαλισμένος. 

Ήδη έχει προχωρήσει σημαντικά και η ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου των ασφαλισμένων σε ταμεία που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης.

Σύμφωνα με νομικούς οι μεγάλες καθυστερήσεις στο καθεστώς διαδοχικής ασφάλισης προκαλούνται λόγω τριών κυρίως παραγόντων: 

1. Η καταμέτρηση των ενσήμων πριν το 1993 είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί, καθώς η πλειοψηφία είναι χειρόγραφα, 

2. Τα ένσημα σε πάρα πολλές περιπτώσεις ασφαλισμένων δεν συμβαδίζουν με τους ονομαστικούς τους μισθούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει να γίνει έλεγχος ασφάλισης από το κατά τόπους υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ, διαδικασία που μπορεί να κρατήσει και πάνω από δυο χρόνια.

3. Στις περιπτώσεις ελευθέρων επαγγελματιών (από τα πρώην ταμεία ΤΕΒΕ, ΤΣΑ και ΤΑΕ) είναι ιδιαίτερα δύσκολη η διασταύρωση ότι καταβλήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές πριν από 20- 30 χρόνια, εφόσον δεν έχει καταγραφή διακοπή της εταιρείας. 

Να σημειωθεί ότι η εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης δεν είναι υποχρεωτική για τους χρόνους που έχουν πραγματοποιηθεί έως 31/12/2016.

Ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει το συνυπολογισμό ή μη του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης που έχει διανύσει σε κάποιον από τους πρώην ενταχθέντες φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι μετά την 1/1/2017 δεν ασφαλίζεται στον e-ΕΦΚΑ για δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του αντίστοιχου πρώην φορέα του οποίου δεν επιθυμεί την προσμέτρηση του χρόνου του, και δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε ενταχθέντα φορέα.

Κατά τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά:- ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στον e-ΕΦΚΑ από 1.1. 2017 και μετά.- ο χρόνος ασφάλισης του πρώην φορέα με τη δραστηριότητα του οποίου συνεχίζεται η ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ.

Επισημαίνεται ότι η προσμέτρηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης σε μεταγενέστερο της συνταξιοδότησης χρονικό σημείο δεν είναι δυνατή, καθώς η δήλωση περί συνυπολογισμού ή μη του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης είναι δεσμευτική για τον ασφαλισμένο

Να σημειωθεί ότι πλέον είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλισης η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση κατά τη διαδικασία συνταξιοδότησης από τον e –ΕΦΚΑ. Η χορήγηση της προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης, δηλαδή η καταμέτρηση του χρόνου ασφάλισης του υποψήφιου συνταξιούχου, ολοκληρώνεται εγκαίρως και συνυποβάλλεται με την αίτηση για σύνταξη, η απονομή της σύνταξης εκτιμάται ότι θα γίνεται ταχύτερα χωρίς τις γνωστές μέχρι σήμερα καθυστερήσεις.

Οι νέοι κανόνες που ισχύουν είναι οι εξής:

Η αίτηση για τη χορήγηση της βεβαίωσης καθίσταται υποχρεωτική για τους ασφαλισμένους που έχουν πάνω από ένα ταμείο ασφάλισης, δηλαδή για όλους τους ασφαλισμένους που θα συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Η δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης επεκτείνεται στους ασφαλισμένους όλων των πρώην ταμείων και όχι μόνο του ΙΚΑ.

Η αίτηση για τη χορήγηση της βεβαίωσης υποβάλλεται δύο χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης για σύνταξη. 

Η αίτηση για τη χορήγηση της βεβαίωσης μπορεί να υποβληθεί στον ΕΦΚΑ ή εναλλακτικά σε πιστοποιημένο επαγγελματία

Η βεβαίωση που αποτελεί προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης του ασφαλισμένου επέχει θέση απόφασης και η προθεσμία για τη χορήγηση της δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 3 μήνες

Η βεβαίωση συνυποβάλλεται με την αίτηση συνταξιοδότησης

Η βεβαίωση προσδιορίζει το χρόνο ασφάλισης κύριας και επικουρικής.


Πηγή:dikaiologitika

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια