75 Προσλήψεις στο Δήμο Κω

 


Ο Δήμος Κω ανακοινώνει την πρόσληψη 75 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Η Προκήρυξη

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 16/07/2021-26/07/2021

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια