Πιάνουν δουλειά ιδιώτες για την έκδοση συντάξεων


Σημαντικά ταχύτερη απονομή νέων συντάξεων από τον Σεπτέμβριο αναμένει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, με τη συμμετοχή και των πιστοποιημένων δικηγόρων και λογιστών / φοροτεχνικών που αναμένεται να πιάσουν δουλειά εντός του καλοκαιριού. 

Ηδη ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης υπέγραψε την υπουργική απόφαση που ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για τη διαδικασία της εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ιδιωτών, ενώ στο στάδιο των υπογραφών βρίσκεται και η κοινή υπουργική απόφαση με τον «τιμοκατάλογο» που περιλαμβάνει αναλυτικά τα ποσά τα οποία θα καταβάλλει ο ΕΦΚΑ στους πιστοποιημένους ιδιώτες που θα επιλέγονται από τους ασφαλισμένους για να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ασφαλισμένος και ιδιώτης να συμφωνήσουν και επιπλέον ποσό, το οποίο θα καταβάλλει ο πολίτης.

Με την υπουργική απόφαση που ήδη υπεγράφη από τον κ. Χατζηδάκη ορίζονται αναλυτικά η ύλη και το πρόγραμμα επιμόρφωσης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και εξετάσεων, ο τρόπος εγγραφής στο μητρώο των πιστοποιημένων επαγγελματιών, καθώς και οι κυρώσεις προς τους πιστοποιημένους επαγγελματίες.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απέστειλε στη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ την εισήγηση για την κατ’ αποκοπήν αποζημίωση για τις βεβαιώσεις και τα σχέδια απόφασης προσωρινής ή οριστικής σύνταξης που εκδίδουν οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες.

Ο σχετικός «τιμοκατάλογος» διαμορφώνεται ως εξής:

• Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης: 40 ευρώ όταν η βεβαίωση αφορά έναν πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. τ. ΙΚΑ), 80 ευρώ όταν αφορά περισσότερους του ενός φορείς.

• Βεβαίωση μη ύπαρξης οφειλόμενων εισφορών αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία ή για αίτηση ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών: 30 ευρώ.

• Βεβαίωση οφειλόμενου ποσού για αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης: 30 ευρώ.

• Σύνταξη σχεδίου απόφασης προσωρινής ή οριστικής σύνταξης (κύριας ή επικουρικής): 60 ευρώ. Αν η σύνταξη απονέμεται με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης, στην αποζημίωση προστίθενται 15 ευρώ για κάθε πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης πλέον του ενός.

• Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση: 60 ευρώ. Αν η βεβαίωση αφορά χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε σε περισσότερους πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η αποζημίωση ανέρχεται σε 80 ευρώ.

Σημειώνεται ότι σε πρώτη φάση, οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες θα μπορούν να εκδίδουν τις εν λόγω βεβαιώσεις και σχέδια αποφάσεων μόνο για τους πρώην φορείς ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ.

Η επιλογή

Η επιμόρφωση των πιστοποιούμενων επαγγελματιών θα παρέχεται από τον e-ΕΦΚΑ χωρίς αντάλλαγμα, ενώ επιτρέπεται η παροχή εκπαίδευσης και από ιδιωτικούς φορείς. Η επιμόρφωση θα καλύπτει ένα τεράστιο εύρος περιπτώσεων, το σύνολο της σχετικής ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως θεμελίωση σύνταξης, νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης και χρήση του στην απονομή σύνταξης, τη διαπίστωση του χρόνου ασφάλισης, τη διαπίστωση των οφειλών και τον υπολογισμό της σύνταξης.

Ως φορέας πιστοποίησης ορίζεται ο e-ΕΦΚΑ, που έχει και την ευθύνη διεξαγωγής των εξετάσεων, έκδοσης των βαθμολογιών και τήρησης του σχετικού μητρώου. Πριν από κάθε κύκλο πιστοποίησης προσδιορίζεται με απόφαση του διοικητή του e-ΕΦΚΑ ο ανώτατος αριθμός των επαγγελματιών που μπορούν να συμμετάσχουν. Κάθε κύκλος θα ξεκινάει έπειτα από πρόσκληση του e-ΕΦΚΑ η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του φορέα, καθώς και στις ιστοσελίδες olomeleia.gr (της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων) και oe-e.gr (του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας). 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν το αίτημά τους στην αντίστοιχη πλατφόρμα, ενώ θα τηρείται σειρά χρονικής προτεραιότητας.

Εξετάσεις

Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης –που θα διενεργείται κυρίως με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση– οι επαγγελματίες θα μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις που θα διοργανώνει ο e-ΕΦΚΑ, οι οποίες θα διενεργούνται εξ αποστάσεως και με το σύστημα των πολλαπλών επιλογών. Η βαθμολόγηση θα γίνεται αυτοματοποιημένα και ο βαθμός θα εξάγεται αμέσως μετά τη λήξη της εξέτασης. Με διαπιστωτική πράξη του διοικητή του e-ΕΦΚΑ που θα εκδίδεται πέντε ημέρες μετά τη διενέργεια κάθε εξέτασης, οι επιτυχόντες θα εγγράφονται στο μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών που θα τηρείται και θα εποπτεύεται από τον e-ΕΦΚΑ.

Η ανάθεση στους πιστοποιημένους επαγγελματίες για τις βεβαιώσεις και τα σχέδια απόφασης συντάξεων που μπορούν να εκδίδουν θα γίνεται με υπεύθυνη δήλωση που απευθύνεται στον e-ΕΦΚΑ ή με καταχώριση σε ειδική πλατφόρμα στο πληροφοριακό σύστημα του φορέα.

Στην υποβληθείσα βεβαίωση ή στο σχέδιο που έχει συντάξει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας θα περιλαμβάνεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου που αντιστοιχεί στην παραλαβή της ανάθεσης από τον e-ΕΦΚΑ, ο οποίος και θα ελέγχει την αντιστοιχία ανάμεσα στη βεβαίωση ή το σχέδιο που υποβλήθηκε και στο αντικείμενο της ανάθεσης και θα καταβάλλει την αντίστοιχη αποζημίωση.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη, οι πιστοποιημένοι δικηγόροι και οικονομολόγοι θα «μπουν» στον ΕΦΚΑ μέσα στο καλοκαίρι με στόχο να συνδράμουν την πολυμέτωπη προσπάθεια επιτάχυνσης της διαδικασίας απονομής συντάξεων που βρίσκεται σε εξέλιξη. «Ηδη βλέπουμε ενθαρρυντικά αποτελέσματα, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία οι εκκρεμείς συντάξεις μειώθηκαν για έβδομο συνεχόμενο μήνα παρά την αύξηση των νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης. Πιστεύω ότι μέσα στο φθινόπωρο θα δούμε σημαντική αποκλιμάκωση του “βουνού” των εκκρεμών συντάξεων», επεσήμανε ο υπουργός.

Πηγή: kathimerini.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια