«Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας» πλέον και στα... ΚΕΠ !


Το «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας» θεσπίστηκε τον Απρίλιο και ενοποίησε σε ένα, τα μέχρι πρότινος 25 δικαστικά πιστοποιητικά σχετικά με επιμέρους ζητήματα φερεγγυότητας ενός φυσικού ή νομικού προσώπου.

Πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν πλέον να διεκπεραιώνουν το σύνολο της διαδικασίας, τόσο ψηφιακά, μέσω του gov.gr, όσο και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ενώ η υπηρεσία επεκτείνεται πλέον, στο σύνολο των Πρωτοδικείων της Χώρας.

Πρόκειται για μια δράση που συμβάλλει σημαντικά, τόσο στην αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων, όσο και στη μείωση των γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων για πολίτες και επιχειρήσεις. Παράλληλα απαλλάσσει από διοικητικό φόρτο τα ΚΕΠ, καθώς συνεπάγεται η κατάργηση των διαδικασιών που αφορούν στην έκδοση των μέχρι τώρα επιμέρους δικαστικών πιστοποιητικών φερεγγυότητας.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια