Έρχεται η ψηφιακή Κάρτα Υγείας στα κινητά: Τι αλλάζει στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας


Την ολοκλήρωση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας προβλέπει μεταξύ άλλων η Βίβλος Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που περιγράφει και τα περιεχόμενα του. Στόχος η δημιουργία και ψηφιακής κάρτας για τα κινητά.

Ταχύτητες επιδιώκει να ανεβάσει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι συναρμόδιοι φορείς, ώστε να πάρει πλήρη μορφή ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ).

Η Βίβλος Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, περιγράφει και τα στοιχεία που τηρούνται στον ΑΗΦΥ, ενώ προβλέπει και τη δημιουργία εφαρμογής για τα κινητά.

Όπως αναφέρει και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης «στην παρούσα κατάσταση ο ΑΗΦΥ ενημερώνεται από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, έχει ενεργοποιηθεί για μικρό ποσοστό πολιτών και ο βαθμός ενημέρωσής του από γιατρούς επαγγελματίες υγείας είναι πολύ χαμηλός, λειτουργώντας πρωτίστως ως εργαλείο καταγραφής μιας ιατρικής επίσκεψης σε κάποιο φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Δημοσίου».

Στόχος είναι στο Φάκελο να τηρούνται το συνοπτικό ιστορικό υγείας, σύμφωνα με διεθνή πρότυπο, ένα αποθετήριο εγγράφων που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξιτήρια των νοσοκομείων, τα αποτελέσματα εργαστηριακών και ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων σχετικών με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα πρωτοβάθμιας φροντίδας, από το σύνολο των ιδιωτικών και δημόσιων παρόχων, καθώς και τις εκτελεσμένες ιατρικές συνταγές φαρμάκου.

Ακόμη, μέσω του ΑΗΦΥ θα διασφαλίζεται η πρόσβαση σε αναλυτικά δεδομένα περιστατικών υγείας (έγγραφα, πορίσματα, ιατρικές εικόνες). Ο e-Φάκελος Υγείας θα υποστηρίζει και κεντρικούς καταλόγους μεταδεδομένων (metadata), κωδικοποιήσεων και ονοματολογιών για την αναζήτηση ιατρικών και άλλων πληροφοριών. Παράλληλα, θα μελετηθούν η σταδιακή κάλυψη του πληθυσμού και η πρόσβαση των πολιτών στα δεδομένα τους από πιστοποιημένες εφαρμογές λογισμικού.

Ξεκαθαρίζεται, δε, ότι ο Φάκελος θα διασφαλίζει την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υγείας του ασθενούς.

«Ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ) θα αποτελεί ένα δυναμικό σύνολο διαφορετικών εφαρμογών λογισμικού διαχείρισης, προβολής και διαμοιρασμού πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία μέσα από τις οποίες οι πολίτες θα μπορούν να διατηρήσουν και να διαχειριστούν πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία τους, και οι επαγγελματίες υγείας πληροφορίες ατόμων από τους οποίους είναι εξουσιοδοτημένοι να έχουν πρόσβαση σε ένα περιβάλλον ελεγχόμενο και προστατευμένο. Ο ΑΗΦΥ θα περιέχει το ατομικό ιστορικό υγείας του λήπτη υπηρεσιών υγείας καθώς και δεδομένα, εκτιμήσεις και πληροφορίες κάθε είδους σχετικά με την κατάσταση και την κλινική εξέλιξη του προσώπου αυτού, ως ασθενούς, καθ’ όλη τη διαδικασία περίθαλψής του. Το περιεχόμενο του ΑΗΦΥ θα πρέπει να τηρείται ισοβίως και να είναι ενιαίο και υποχρεωτικό σε εθνικό επίπεδο», σημειώνεται.

Ψηφιακή κάρτα για τα κινητά και άλλες εφαρμογές

Με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση των πολιτών και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχεδιάζει τη δημιουργία μιας Ψηφιακής Κάρτας Υγείας. Η Κάρτα αυτή θα είναι μία εφαρμογή (app) για κινητά τηλέφωνα, μέσω της οποίας θα παρέχεται πρόσβαση του πολίτη στον ΑΗΦΥ, με κωδικούς που θα παίρνει ο ίδιος ο πολίτης από το σύστημα και όχι μόνο από τον οικογενειακό του γιατρό όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Τέλος, θα εξεταστεί η ανάπτυξη εφαρμογών ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (big data) για την αποτελεσματικότερη διαχείριση πόρων και την πρόγνωση μελλοντικών αναγκών στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας,» εξασφαλίζοντας πρωτίστως την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των πολιτών».

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια