Αποστολή Ιατρικού Κλιµακίου στην Κάρπαθο


Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου µε την ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ», εταιρεία που στους σκοπούς της είναι η προαγωγή της Υγείας, Μέριµνας και Αλληλεγγύης των κατοίκων της ∆ωδεκανήσου, χρηµατοδοτεί ιατρικές αποστολές στα νησιά του Νοµού µας, σύµφωνα µε τις ανάγκες που υπάρχουν στο κάθε νησί.

Οι ιατρικές αποστολές πραγµατοποιούνται σε συνεργασία µε τους ∆ήµους και τα Ιατρεία των νησιών. Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης, θα πραγµατοποιηθεί στο νησί σας επίσκεψη Ιατρικού Κλιµακίου, ιατροί µέλη του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, µε τις παρακάτω ειδικότητες,:    

1. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

2. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ  

3. ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 

 Οι εξετάσεις θα πραγµατοποιηθούν στο Γενικό Νοσοκοµείο Καρπάθου :  

• Παρασκευή  20/8/2021 απόγευµα 18:30-20:30.

 • Σάββατο 21/8/2021 πρωί 9:30-13:00 και απόγευµα 18:00–20:30

Για κλείσιμο των ραντεβού   στο τηλ. 2245022228 , Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου 'Ο Αγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος".

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια