Αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στην Ολλανδία


Το πρώτο τρίμηνο του έτους, καταγράφηκε σημαντική αύξηση κατά 24,64% των ελληνικών εξαγωγών στην Ολλανδία καθώς και αύξηση κατά 12,32% των ολλανδικών εισαγωγών στην Ελλάδα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2020 σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Ολλανδίας για το ελληνο-ολλανδικό εμπόριο.

Επίσης, ο όγκος του διμερούς εμπορίου παρουσίασε αύξηση 14,53% και το εμπορικό έλλειμμα για την χώρα μας μειώθηκε κατά 8,89%.

Όσον αφορά τις ελληνικές εξαγωγές ανά κατηγορία προϊόντος, η σημαντικότερη αύξηση καταγράφηκε στις εξαγωγές φαρμάκων (το κύριο εξαγόμενο ελληνικό προϊόν), στα φρούτα και λαχανικά, τα ιχθυηρά και τα ηλεκτρικά μηχανήματα. Όσον αφορά τις εισαγωγές της Ελλάδος από την Ολλανδία, την μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν τα πετρελαιοειδή, τα ηλεκτρικά μηχανήματα και τα φάρμακα.

Κατά το 2020 οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ολλανδία, κατέγραψαν μικρή πτώση  κατά 1,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019 (-9,3% διεθνώς). Επίσης, οι ελληνικές εισαγωγές, σε αντίθεση με την τάση μείωσης των εισαγωγών μας σε διεθνές επίπεδο (-13,1%), σημείωσαν άνοδο  κατά 9,4%. Ο όγκος του διμερούς εμπορίου παρουσίασε αύξηση  κατά 7,2% και το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διευρύνθηκε κατά 13,3%.

Τα προβλήματα για την περαιτέρω διείσδυση στην ολλανδική αγορά

Η Ολλανδία, ως διαμετακομιστικό κέντρο της Ευρώπης, έχει τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών της σε προϊόντα και υπηρεσίες από οποιαδήποτε σχεδόν χώρα του κόσμου. Στην ολλανδική αγορά υπάρχει μεγάλος αριθμός προϊόντων κάθε είδους, με συνέπεια ο ανταγωνισμός να είναι ιδιαίτερα υψηλός για κάθε προϊόν. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά προϊόντα οφείλεται κυρίως στα χαρακτηριστικά της ολλανδικής αγοράς: ολιγομονοπωλιακός έλεγχος, ανταγωνισμός, διατροφικές συνήθειες, νοοτροπία.

Η ολλανδική αγορά πρέπει να προσεγγίζεται από τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο μιας γενικότερης πολιτικής με επίκεντρο κάποια άλλη ευρωπαϊκή αγορά (πχ. γερμανική), καθώς το κόστος εισόδου στην αγορά είναι ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση με το αναμενόμενο όφελος. Με δεδομένο το ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος των επιχειρήσεων στην αγορά τροφίμων και τον ισχυρό ανταγωνισμό, κύρια απαίτηση είναι η διαχρονικά σταθερή παράδοση μεγάλων ποσοτήτων, συγκεκριμένης (σταθερής) ποιότητας. Απαιτούνται έτσι συνεργατικά παραγωγικά και εξαγωγικά σχήματα -εταιρείες, συνεταιρισμοί- με σκοπό τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο της παραγωγής, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την αποτελεσματική προώθηση των εξαγωγών κατά προϊόν καθώς επίσης και αυστηρή τυποποίηση των προϊόντων (ιδιαίτερα των αγροτικών).

Επίσης, η ίδρυση εταιρείας στην Ολλανδία η οποία θα λειτουργεί ως βάση διάθεσης των ελληνικών προϊόντων, θα ήταν ίσως ένας άλλος ενδεδειγμένος τρόπος για την διείσδυση στην ολλανδική αγορά. Υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω αύξησης των ελληνικών εξαγωγών προϊόντων όπως είναι για παράδειγμα τα φρούτα, το ελαιόλαδο, τα κρασιά και τα ψάρια, τα οποία είναι προϊόντα υψηλής ποιότητας και διεθνώς ανταγωνιστικά. Υπάρχουν επίσης σημαντικά περιθώρια στην αύξηση του αριθμού των Ολλανδών τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα. Η Ολλανδία, ως χώρα διερχομένων κεφαλαίων και εμπορευμάτων, τα οποία διακινούνται από τα εγκαταστημένα στον ολλανδικό χώρο παραρτήματα πολυεθνικών επιχειρήσεων, λόγω της γεωγραφικής της θέσης στην Ευρώπη, μπορεί να αποτελέσει αγορά στόχο για εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων.

Προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων

Οι προοπτικές προσέλκυσης επενδύσεων είναι θετικές καθώς η Ελλάδα εξέρχεται σταδιακά από την οικονομική κρίση και σταθεροποιεί την οικονομία της. Η Ολλανδία διαθέτει έναν σημαντικό οργανισμό ενίσχυσης ολλανδικών επενδύσεων στο εξωτερικό (RVO) που στηρίζει επενδύσεις σε αγορές στόχους (η επιλογή γίνεται βάσει μεγέθους ολλανδικών εξαγωγών). Η Ολλανδία έχει προβεί σε σημαντικές στρατηγικές επενδύσεις/εξαγορές στην χώρα μας και κατέχει την δεύτερη ή τρίτη θέση μεταξύ των κύριων επενδυτών.

Η Ολλανδία συνιστά προτεραιότητα για την χώρα μας, οι δε αναβαθμισμένες διμερείς πολιτικές σχέσεις ενισχύουν το ήδη υπάρχον ευνοϊκό κλίμα για περαιτέρω προσέλκυση ολλανδικών κεφαλαίων. Το 2020 αξίζει μνείας η δυναμική είσοδος ολλανδικών εταιρειών στον τομέα της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα.

Οι ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα για Ολλανδούς επενδυτές εντοπίζονται κυρίως στους τομείς του τουρισμού/αγοράς ακινήτων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κατασκευών, αγροτικού εξοπλισμού, υψηλής τεχνολογίας και στον κλάδο τροφίμων και αγροτικών προϊόντων (κυρίως βιολογικών).

Πηγή: tornosnews.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια