Το Καστελλόριζο επισκέφθηκε η ΕΑΓΜΕ


Στο Καστελλόριζο, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο Παρακολούθησης Υπόγειων Νερών», βρέθηκε κλιμάκιο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε).

Πραγματοποίησε μέτρηση στάθμης του υπόγειου υδροφορέα που έχουν οριστεί για παρακολούθηση και ελήφθησαν δείγματα νερού, στα οποία εκτελέστηκαν φυσικοχημικές μετρήσεις.

Σχεδόν όλο το νησί δομείται από ασβεστόλιθους καρστικοποιημένους και έντονα ρωγματωμένους, οι οποίοι έχουν άμεση υδραυλική επικοινωνία με τη θάλασσα, με αποτέλεσμα τη διείσδυση του θαλασσινού νερού.

Οι υδρευτικές και αρδευτικές (μικρής κλίμακας) ανάγκες του νησιού καλύπτονται από τη λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια