Αναστολή εργασίας και αναπλήρωση ανεμβολίαστου προσωπικού σε δομές ηλικιωμένων ΑμεΑ


Δεδομένου ότι μετά την 16/8/2021 οι εργαζόμενοι που δεν θα έχουν λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα, δεν θα μπορούν να προσφέρουν την εργασία τους σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων και ΑμεΑ, παρακαλώ όπως προβείτε εγκαίρως σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αναπλήρωση του προσωπικού που θα τεθεί σε αναστολή, σύμφωνα με το αρ.207 του ν.4820/2021 (Α’ 130) , όπου αυτό εφαρμόζεται, ή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στις υπόλοιπες περιπτώσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των δομών προς όφελος των φιλοξενουμένων. », τονίζεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο του υπουργείου.

Τι αναφέρει η εγκύκλιος:

Αξιότιμες/ Αξιότιμοι κυρίες/κύριοι,Σύμφωνα με τις ισχύουσες ιατρικές οδηγίες,που αφορούν την εξάπλωση του κορωνοϊού Covid-19,η εντατικοποίηση των προληπτικών μέτρων για την προστασία των πλέον ευπαθών συμπολιτών μας κρίνεται επιβεβλημένη.

Για το λόγο αυτό, δυνάμει του άρθρου 206 του ν. 4820/2021(A’ 130), για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, θεσπίστηκε ο υποχρεωτικός εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού COVID-19 για το σύνολο του προσωπικούτων ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό).

Σημειώνεται ότι ως προσωπικό των δομών αυτών νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες ή εκτελεί έργο ή προσφέρει εθελοντικά υπηρεσίες και εργασία με φυσική παρουσία, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες, με φυσική παρουσία εντός των ίδιων δομών, σε νομικό πρόσωπο, με το οποίο είναι συμβεβλημένος ο φορέας λειτουργίας των δομών.

Στην παρούσα συγκυρία υγειονομικού κινδύνου, καθήκον όσωνυπηρετούμε στην Πρόνοια και την Κοινωνική Αλληλεγγύη είναι να λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένουναενθαρρύνουμετον εμβολιασμό του συνόλουτων εργαζομένων σε κλειστές και ανοιχτές δομές όπου φιλοξενούνται ή παρέχονται υπηρεσίες σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Όπως γνωρίζετε, το προσωπικό των δομών αυτών πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 έως τις 16 Αυγούστου 2021.

Η μη συμμόρφωση του προσωπικού στην υποχρέωση αυτή έχει ως συνέπεια, στην περίπτωση των φορέων του δημοσίου τομέα, την επιβολή σε κάθε μη συμμορφούμενο εργαζόμενο του μέτρου της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση, την υποχρέωση του εργοδότη να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου και την απαλλαγή του εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας.Δεδομένου ότι μετά την 16η.08.2021 οιεργαζόμενοιπου δεν θα έχουν λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-1,τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα,δεν θα μπορούν να προσφέρουν την εργασία τους σε δομές φροντίδαςηλικιωμένων και ΑμεΑ, παρακαλώ όπως προβείτε εγκαίρως σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αναπλήρωση του προσωπικού που θα τεθεί σε αναστολή, σύμφωνα με το άρθρο 207 του ν.4820/2021(Α’ 130), όπου αυτό εφαρμόζεται, ή σύμφωναμε την ισχύουσα νομοθεσία στις υπόλοιπες περιπτώσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των δομών προς όφελος των φιλοξενουμένων. 


Πηγή:dikaiologitika

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια