Έπιασαν δουλειά 189 καθαρίστριες για τις Σχολικές Μονάδες του νησιού


Τα καθήκοντά τους στις σχολικές μονάδες όλης της επικράτειας Δήμου Ρόδου ανέλαβαν από την 1η Σεπτεμβρίου οι 189 καθαρίστριες και οι καθαριστές για το σχολικό έτος 2021 -2022. 

Ο Δήμος Ρόδου λειτούργησε άμεσα και ολοκλήρωσε τις διαδικασίες προκήρυξης, μοριοδότησης και κατάρτισης προσωρινών και τελικών πινάκων καθώς και την υπογραφή της κάθε σύμβασης εργασίας, με αποτέλεσμα οι καθαρίστριες να είναι στα σχολεία τους πριν την επίσημη έναρξη της σχολικής χρονιάς και να αναλάβουν όλη τη φροντίδα καθαριότητας που έχουν ανάγκη οι σχολικοί χώροι.

Ο Δήμος Ρόδου, από τους μεγαλύτερους σε μεγέθη Δήμος της χώρας, επέλεξε να αναλάβει σχεδόν το ήμισυ του κόστους αποδοχών των καθαριστριών από ιδίους πόρους, προκειμένου να έχει 160 καθαρίστριες/ες πλήρους απασχόλησης και μόλις 29 μερικής απασχόλησης. Έχει περισσότερους εργαζόμενους καθαριότητας σχολείων πλήρους απασχόλησης και από μεγάλους μητροπολιτικούς δήμους της χώρας.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια