Έρχεται οριζόντιο «μαχαίρι» σε επιδόματα και παροχές του ΕΦΚΑ


Η έκδοση του ενιαίου κανονισμού παροχών θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο ύψος των χορηγούμενων παροχών του κάθε Ταμείου, όπως στο επίδομα ασθενείας ή στα έξοδα κηδείας, στο επίδομα κατασκήνωσης και τοκετού αλλά και σε άλλες παροχές, όπως στα επιδόματα εργατικού ατυχήματος.

Την ενοποίηση των παροχών σε είδος και χρήμα του ΕΦΚΑ έχει ήδη ξεκινήσει το υπουργείο Εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι θα γίνουν περικοπές στις παροχές των πρώην ευγενών ταμείων που εντάχθηκαν στον ενιαίο φορέα, αν και στα περισσότερα από αυτά ακόμη καταβάλλονται επιπλέον εισφορές, προκειμένου οι παροχές να είναι υψηλότερες. Μέχρι σήμερα ισχύουν ξεχωριστοί όροι και προϋποθέσεις λήψης των παροχών αυτών ανά ταμείο.

Οι αλλαγές, θα οδηγήσουν σε παροχές εφάμιλλες των επιπέδων που χορηγεί σήμερα το πρώην ΙΚΑ. Έτσι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των πρώην ευγενών ταμείων (ΔΕΚΟ), Τραπεζών, του Δημοσίου και αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες που τυγχάνουν πλούσιων παροχών σε χρήμα όπως για επιδόματα ασθένειας ή έξοδα κηδείας θα δουν τις παροχές τους να κόβονται.

Το υπουργείο Εργασίας έχει συστήσει ομάδα εργασίας η οποία καταθέτει πόρισμα στον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Π. Τσακλόγλου για τις ενιαίες παροχές για όλους τους ασφαλισμένους από όλα τα ταμεία. Αυτό συμβαίνει γιατί χιλιάδες ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των πρώην ευγενών ταμείων (ΔΕΚΟ), του Δημοσίου και αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες τυγχάνουν πλούσιων παροχών σε χρήμα, για επιδόματα ασθένειας ή έξοδα κηδείας σε αντίθεση με τους ασφαλισμένους άλλων ταμείων (ΙΚΑ-ΟΓΑ κλπ) όπου οι παροχές είναι περιορισμένες.

Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο των τραπεζών (εκτός αυτές που διατηρούν δικά τους ταμεία υγείας και πρόνοιας) καταβάλλουν για έξοδα κηδείας υπέρογκα ποσά όπως και στο πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ και το πρώην ΤΣΜΕΔΕ την ίδια ώρα που το πρώην ΙΚΑ καταβάλλει 800 ευρώ ως έξοδα κηδείας.

Η καθυστέρηση στη χορήγηση ενιαίων παροχών σε όλους τους ασφαλισμένους των ταμείων, με την έκδοση ενιαίου κανονισμού παροχών, αποδίδεται από το υπουργείο Εργασίας στη δυσκολία του εγχειρήματος να εξισωθούν ανόμοιες, μέχρι σήμερα, παροχές που χορηγούν τα ταμεία κύριας ασφάλισης πριν αυτά υπαχθούν, προς το παρόν μόνο διοικητικά, στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Το πόρισμα θα επικεντρώνεται στις παροχές σε χρήμα, ήτοι:

1. Επίδομα ασθένειας.

2. Επίδομα εργατικού ατυχήματος.

3. Επίδομα μητρότητας.

4. Έξοδα κηδείας.

5. Παροχές κατασκηνώσεων.

6. Λοιπές παροχές.

Όλα τα ανωτέρω πεδία οφείλουν να προσεγγισθούν ως προς:

1. Τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση για παροχές σε χρήμα.

2. Την έκταση κάλυψης.

3. Το ύψος των παροχών.

4. Το εύρος των δικαιούχων.

5. Τη διαδικασία χορήγησης των παροχών.

6. Κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα.

Το πόρισμα θα πρέπει να συμβάλλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην κατάρτιση του Ενιαίου Κανονισμού Ασθενείας και Λοιπών Παροχών του e-ΕΦΚΑ. Ως εκ τούτου οφείλει να εξετάσει διεξοδικά την υφιστάμενη κατάσταση ανά ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ Φορέα. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί παλαιότερο πόρισμα Ομάδας Εργασίας που είχε συγκροτηθεί με την υπό στοιχεία 38125/Δ9.11605/16-08-2017 απόφαση και είχε παραδοθεί τον Ιούλιο 2019.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια