Κως: Ιδρύεται Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων


Με 250.000€ για δύο χρόνια θα χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Κω, προκειμένου να λειτουργήσει Ανοικτό Κέντρο Ημέρας για τη στήριξη άστεγων ή ατόμων που διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα.

Η πρόταση για την ίδρυση του Κέντρου χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», στον άξονα «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για τους άστεγους του Δήμου Κω, όπως προκύπτουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, στον Δήμο Κω έχουν καταγραφεί 105 άστεγοι, δικαιούχοι της συγκεκριμένης οικονομικής ενίσχυσης, οι οποίοι διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα.

Το «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων» αφορά σε ανοικτή δομή άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των αστέγων.

Θα λειτουργεί πέντε ημέρες την εβδομάδα ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον κρίνεται αναγκαίο (π.χ. λόγω καιρικών συνθηκών) μπορεί να παραταθεί το ωράριο λειτουργίας με την άδεια της δημοτικής αρχής.

Για την λειτουργία του θα προσληφθεί εξειδικευμένο προσωπικό, στις παρακάτω ειδικότητες: Κοινωνικός/ή Λειτουργός, Νοσηλευτής /τρια, Ιατρός, Διοικητικός/ή Υπάλληλος, Εργασιακός/ή Σύμβουλος, Υπάλληλος Βοηθητικό προσωπικό- καθαριότητας.

Σκοπός της συγκεκριμένης δομής είναι η παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, καθώς και διασύνδεση με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια