Στα σκαριά ένα σύγχρονο ηφαιστειακό παρατηρητήριο στην Νίσυρο


Στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ηφαιστείου της Νισύρου και της ευρύτερης περιοχής του ΝΑ τμήματος του Ελληνικού Ηφαιστειακού τόξου, ο Τομέας Γεωφυσικής-Γεωθερμίας του Τμήματος Γεωλογίας και Περιβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει εγκαταστήσει ένα δίκτυο μη-μόνιμων και μόνιμων σταθμών GPS (Global Position System) μέτρησης της εδαφικής κίνησης στη Νίσυρο, στο Γυαλί, στη βραχονησίδα Στρογγύλη και στην Κω.

Η εν λόγω δραστηριότητα της παρακολούθησης της εδαφικής παραμόρφωσης της Νισύρου, ξεκίνησε από το ΤΓΓ το 1997 κατά την περίοδο της έντονης σεισμικής δραστηριότητας (1996-1997), και συνεχίζεται έως σήμερα με τελευταία περίοδο επαναμέτρησης τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 2021. Το δίκτυο αποτελείται από 19 σημεία μέτρησης στην Νίσυρο, 2 στο Γυαλί, και 1 στη Στρογγύλη.

Ως σταθμός αναφοράς για την διαφορική επίλυση του τοπικού δικτύου GPS της Νισύρου, ως και την μελέτη της εδαφικής κίνησης στο ηφαιστειακό πεδίο Νισύρου-Γυαλί-Στρογγυλή, επιλέχθηκε σημείο στην πόλη της Κω.

Για την συνεχή μελέτη και παρακολούθηση της εδαφικής κίνησης στη Νίσυρο τον Νοέμβριο του 2016 σε συνεργασία με τον Δήμο Νισύρου και την βοήθεια του Δημάρχου Δρ. Χριστοφή Κορωναίου εγκαταστάθηκε μόνιμος δορυφορικός γεωδαιτικός δέκτης GPS στο Δημαρχείο της Νισύρου (σταθμός NISY), ενώ τον Αύγουστο του 2021 ο σταθμός αναβαθμίστηκε με νέο δέκτη. Επίσης, την ίδια περίοδο (Αύγουστος 2021) εγκαταστάθηκε και νέο μόνιμο σημείο μέτρησης στην Αντιμάχεια της Κω (Σταθμός KOSC) ούτως ώστε να μελετάται η διαφορική κίνηση μεταξύ Κω-Νισύρου .

Η επαναμέτρηση του δικτύου της Νισύρου πραγματοποιείται, ετησίως, από το 1997. Τα αρχικά αποτελέσματα από την τελευταία επαναμέτρηση τον Αύγουστο του 2021 έδειξαν ότι η εδαφική κίνηση στην Νίσυρο έχει παρόμοια μορφή με τις προηγούμενες περιόδους και πιθανότατα η πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα δεν συνδέεται με αντίστοιχη ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Πηγή: ertnews.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια