Διαβατήρια: Αυξάνονται οι περιορισμοί για την χορήγησή τους

 


Έρχονται αλλαγές στις προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, ενώ αυξάνονται οι περιπτώσεις που αποκλείουν την έκδοση διαβατηρίων λόγω διάπραξης αδικημάτων ή ύπαρξης καταδικαστικών αποφάσεων.

Συγκεκριμένα, κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο ΣτΕ, σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο καθορίζονται:

  • οι προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων,
  • η χρονική ισχύς τους,
  • η αντικατάστασή τους,
  • η ακύρωσή τους
  • οι προϋποθέσεις επανέκδοσης σε περίπτωση απώλειας.

Στο σχέδιο προβλέπεται ότι αρμόδια για την έκδοση διαβατηρίων θα είναι η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., αντί της Διεύθυνσης Ασφαλείας που είναι μέχρι και σήμερα.

Στις περιπτώσεις που δεν χορηγείται διαβατήριο λόγω καταδικαστικών αποφάσεων για διάφορα αδικήματα, προστίθενται νέες περιπτώσεις αδικημάτων που εφόσον καταδικαστείς για αυτά, δεν θα είναι εφικτή η έκδοση διαβατηρίων.

Τα νέα αδικήματα που προστίθενται:

  • υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης,
  • ψευδής κατάθεση,
  • παράνομη χρήση ή κατοχή γνησίου διαβατηρίου
  • η παράνομη διακίνηση πολιτών τρίτων χωρών.

Στον κατάλογο των περιπτώσεων που δεν χορηγείται διαβατήριο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι τελεσίδικες καταδίκες για τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της πλαστογραφίας πιστοποιητικών, της υπεξαγωγής εγγράφων ή έχουν επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, έχει κηρυχθεί πολίτης ανυπότακτος ή λιποτάκτης, έχει επιβληθεί προσωρινή κράτησης, είναι υπόδικος, εκκρεμεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση η οποία δεν έχει εκτελεστεί, κ.λπ.

Παράλληλα, αφαιρέθηκαν τα αδικήματα της ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, της εμπορίας δούλων, της ακούσιας απαγωγής, κ.λπ.

Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η χορήγηση διαβατηρίου για νοσήλια στο εξωτερικό του ίδιου του εμπλεκόμενου σε δικαστικές διενέξεις ή του/της συζύγου ή συμβίου ή συγγενούς (εξ αίματος και εξ αγχιστείας) μέχρι β΄ βαθμού, θανάτου ή σοβαρής ασθένειας στην αλλοδαπή του/της συζύγου ή συμβίου ή συγγενούς (εξ αίματος και εξ αγχιστείας) μέχρι β΄ βαθμού, κ.λπ.

Η διάρκεια ισχύος των διαβατηρίων θα είναι πενταετής για τους ενήλικες και τους ανήλικους που έχουν συμπληρώσει τα 14 έτη της ηλικίας τους και τρία έτη για τα διαβατήρια των λοιπών ανηλίκων.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια