Μειωμένα ενοίκια: Νέες πληρωμές από το υπουργείο Οικονομικών – Πώς κατανέμονται τα ποσά

 


Άλλα 14,2 εκατ. ευρώ, πιστώνονται σήμερα από το υπουργείο Οικονομικών, 22.588 ιδιοκτήτες ακινήτων (μοναδιαίους Α.Φ.Μ.) για μειωμένα μισθώματα της περιόδου Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς:

122 ιδιοκτητών ακινήτων ποσό συνολικού ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, με το οποίο το κράτος καλύπτει έως και το 80% της μείωσης του μισθώματος για τον Ιανουάριο του 2021.

Από το παραπάνω ποσό, περίπου 1 εκατ. ευρώ αφορά 4.953 φυσικά πρόσωπα και περίπου 671.800 ευρώ αφορούν 169 νομικά πρόσωπα.

736 ιδιοκτήτες ακινήτων θα λάβουν συνολικά 1,6 εκατ. ευρώ, για το 80% της μείωσης του μισθώματος για τον Φεβρουάριο του 2021.

Από το ποσό αυτό, περίπου 874.000 ευρώ αφορούν 4.581 φυσικά πρόσωπα και περίπου 680.000 ευρώ αφορούν 155 νομικά πρόσωπα.

254 ιδιοκτητών ακινήτων ποσό συνολικού ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, με το οποίο καλύπτεται έως και το 80% της μείωσης του μισθώματος για τον Μάρτιο του 2021.

Από το παραπάνω ποσό, περίπου 658.000 ευρώ αφορούν 3.127 φυσικά πρόσωπα και περίπου 590.000 ευρώ αφορούν 127 νομικά πρόσωπα.

298 ιδιοκτητών ακινήτων ποσό συνολικού ύψους 1,4 εκατ. ευρώ, με το οποίο το Κράτος καλύπτει έως και το 80% της μείωσης του μισθώματος για τον Απρίλιο του 2021.

Περίπου 865.000 ευρώ αφορούν 4.166 φυσικά πρόσωπα και περίπου 511.000 ευρώ αφορούν 132 νομικά πρόσωπα.

352 ιδιοκτητών ακινήτων ποσό συνολικού ύψους 4,1 εκατ. ευρώ, για το 80% της μείωσης του μισθώματος για τον Μάιο του 2021. Τα 2,5 εκατ. ευρώ αφορούν 7.990 φυσικά πρόσωπα και τα 1,6 εκατ. ευρώ αφορούν 362 νομικά πρόσωπα.


Πηγή:ertnews

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια