Ο Δήμος Ρόδου δίπλα στο περιβάλλον με πράξεις


Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρόδου μεριμνά για τη βελτίωση του οικολογικού της αποτυπώματος και προχώρησε στην έκδοση Δελτίου Τύπου.

Αναλυτικά:

Στην εποχή μας, μια εποχή κατά την οποία το φυσικό και αστικό περιβάλλον δέχονται τεράστια πλήγματα από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις που χαρακτηρίζονται, τις περισσότερες φορές, από αλόγιστες και καταστροφικές δραστηριότητες, ακόμα και η παραμικρή προσπάθεια να μειωθεί κάθε είδους περιβαλλοντική επιβάρυνση έχει τη δική της αξία και σημασία. Το μέγεθος και η ποιότητα αυτής της προσπάθειας αντανακλάται στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το οποίο είναι μετρήσιμο και αποτελεί έναν εξαιρετικά αποκαλυπτικό δείκτη της περιβαλλοντικής ρύπανσης που προκαλείται από τη λειτουργία μιας υπηρεσίας, ενός φορέα, ενός νοικοκυριού κ.λπ. 

 Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Πρασίνου (ΥΠΠ) του Δήμου Ρόδου, έχοντας πραγματικό ενδιαφέρον για το περιβάλλον του νησιού μας, μεριμνά συνειδητά, καθημερινά, ολοένα και περισσότερο, για τη βελτίωση του οικολογικού της αποτυπώματος, υλοποιώντας έμπρακτα μια σειρά ενεργειών, προς αυτή την κατεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα, η ΥΠΠ προβαίνει στις παρακάτω δραστηριότητες:

1. Φυτοπροστασία με βιολογικές μεθόδους: (α) Γίνεται χρήση σκευασμάτων βιολογικής γεωργίας και ορθών καλλιεργητικών πρακτικών αντί για χρήση χημικών φυτοφαρμάκων σε επιβεβλημένους ψεκασμούς, επειδή πολλά από τα φυτοφάρμακα αυτά ενδέχεται, μακροχρόνια, να αποβούν βλαβερά για την ανθρώπινη υγεία, (β) Εξαπολύονται ωφέλιμα έντομα για την καταπολέμηση εντομολογικών προσβολών στους ιβίσκους και τις νεραντζιές, (γ) Γίνεται εγκατάσταση ωφέλιμων μυκήτων στο έδαφος για την αντιμετώπιση ασθενειών των ριζών. 

2. Εμπλουτισμός του εδάφους με ατταπουλγίτη για μειωμένες ανάγκες άρδευσης και μείωση μυκητολογικών προσβολών και εφαρμογή φυτοχώματος αντί χημικής λίπανσης.

3. Αντικατάσταση των βενζινοκίνητων εργαλείων με ηλεκτρικά: Με τον τρόπο αυτό γίνεται συμβολή στη μείωση των ορυκτών καυσίμων και της ηχορύπανσης, στον έκλυση αέριων ρύπων, στην αύξηση της εργασιακής απόδοσης, στη μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων.

4. Προμήθεια κλαδοθρυμματιστή για θρυμματισμό προϊόντων κλαδεμάτων. Με την χρήση του κλαδοθρυμματιστή επιτυγχάνεται: (α) Ελαχιστοποίηση του όγκου στερεών αποβλήτων, τα οποία απορρίπτονται στον ΧΥΤΑ, (β) μείωση οικονομικής και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την κίνηση των φορτηγών μεταφοράς των κλαδιών στον ΧΥΤΑ και (γ) παραγωγή κομπόστ για εμπλουτισμό του εδάφους. Η λειτουργία του ολοκληρώνεται με την προμήθεια συνοδών μηχανημάτων. 

5. Φυτεύσεις ξηροφυτικών και αυτοφυών φυτών, τα οποία είναι ανθεκτικά σε ασθένειες και δυσμενείς κλιματικές συνθήκες και έχουν μειωμένες ανάγκες άρδευσης και συντήρησης.

6. Χρήση εδαφοκάλυψης με χαλίκι και διακοσμητικά βότσαλα για μείωση απωλειών νερού άρδευσης και αναγκών συντήρησης.

7. Εγκατάσταση δικτύων αυτόματου ποτίσματος για μείωση νερού άρδευσης και κόστους εργασίας.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια