Δόθηκε άδεια για ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας με 20 κτίρια και 17 πισίνες στην παραλία Τραουνού στα Αφάντου


 Η γενική διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού, ενέκρινε από πλευράς Αρχαιολογικού Νόμου, την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας σε ακίνητο ιδιοκτησίας της Εταιρείας THE TRIO J.M.G. ΙΚΕ, συνολικού εμβ. 12.520 τ.μ., εντός των ορίων του θεσμοθετημένου χώρου αρχαιολογικού ελέγχου Ερημοκάστρου – παραλίας Τραουνού – Αφάντου, στη Ρόδο.

Στο ακίνητο θα ανεγερθούν είκοσι (20) παραθεριστικά καταλύματα, ισόγεια ή διώροφα, δεκαεπτά (17) κολυμβητικές δεξαμενές διαστάσεων 8 × 4 μ. και βθ. 1,40 μ., δύο υπόγεια κτήρια βιολογικού καθαρισμού και υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και ένας χώρος υποδοχής που θα στεγαστεί στο υφιστάμενο ημιτελές κτίσμα, κάλυψης 254, 65 τ.μ.. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η επένδυση αφορά ξενοδοχείων 4 αστέρων, δυναμικότητας 100 κλινών.

Η παρούσα έγκριση δίδεται με τους εξής όρους:

1. Οι υπολειπόμενες εκσκαφικές εργασίες θα γίνουν με επίβλεψη εκπροσώπου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, μετά από έγκαιρη ειδοποίηση και σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων οι εργασίες θα διακοπούν αμέσως για να γίνει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η δυνατότητα και ο τρόπος συνέχισής τους, σύμφωνα με το άρθρο 37, παρ. 6 του Ν. 4858/2021.

2. Οποιαδήποτε μελλοντική κτηριακή προσθήκη στο ξενοδοχειακό συγκρότημα ή άλλου είδους εγκατάσταση θα γίνει ύστερα από έγκριση της Εφ.Α. Δωδ/σου, η οποία και θα πρέπει να εγκρίνει οποιαδήποτε τυχόν αναγκαία μετατροπή ή αναθεώρηση του γενικού σχεδιασμού και κατά προέκταση της οικοδομικής άδειας.

Σημειώνεται ότι η έγκριση δόθηκε σύμφωνα με τα υφιστάμενα σχέδια και την τεχνική έκθεση, δεδομένου ότι τόσο κατά την αυτοψία, όσο και κατά τις διενεργηθείσες δοκιμαστικές τομές

δεν εντοπίστηκαν αρχαιολογικά ευρήματα, ενώ από τις εργασίες ανέγερσης της ξενοδοχειακής μονάδας στη Ρόδο, δεν προκαλείται άμεση ή έμμεση βλάβη στις ιστάμενες αρχαιότητες και μνημεία της ευρύτερης περιοχής, λόγω της απόστασης και έλλειψης οπτικής επαφής.

Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι όροι της έγκρισης, οι εργασίες θα διακόπτονται και οι υπεύθυνοι θα υφίστανται τις προβλεπόμενες από τον Νόμο κυρώσεις.


Πηγή:money-tourism.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια