Σήμερα η πληρωμή για το επίδομα 534 ευρώ και το δώρο Χριστουγέννων σε χιλιάδες εργαζόμενους


 Σήμερα το απόγευμα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς 31.836 δικαιούχων το επίδομα 534 ευρώ και το δώρο Χριστουγέννων.

Ειδικότερα σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν 31.836 πληρωμές δικαιούχων ως εξής:

Α) ποσό ύψους 806.394,93 ευρώ για 2.231 πληρωμές δικαιούχων για την πληρωμή του επιδόματος 534 ευρώ και της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας.

Ειδικότερα αφορά 1.336 εργαζόμενους που εντάχθηκαν στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο και 895 εργαζόμενους από μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των τεχνών και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών.

Β) ποσό ύψους 27.102,67 ευρώ για 156 δικαιούχους που αφορούν στην κάλυψη των ημερών της άδειας ειδικού σκοπού από τον τακτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση η΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως αυτές δηλώθηκαν στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» από 1/10/2021 έως και 30/11/2021,

Γ) ποσό ύψους 1.010.956,68 ευρώ για 29.449 πληρωμές δικαιούχων που αφορούν την καταβολή της πληρωμής επιδόματος εορτών (δώρο) Χριστουγέννων 2021, που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αναλυτικότερα αφορά 28.949 δικαιούχους οι οποίοι εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και 500 δικαιούχους των οποίων η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε αναστολή.

Παράλληλα από σήμερα και μέχρι 11 Φεβρουαρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για την υποβολή δηλώσεων για τον μήνα Ιανουάριο- Β' φάση. Επίσης από σήμερα δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ ΦΑΣΗ) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ», για τον μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021 και μόνο για:

  • επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει δήλωση Β΄ ΦΑΣΗΣ
  • επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει δήλωση Β΄ ΦΑΣΗΣ, αποκλειστικά για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ ΦΑΣΗΣ.

Στο μεταξύ για τον μήνα Φεβρουάριο 2022– Α΄φάση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, στις επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ - ΦΑΣΗ) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» εφόσον γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό.

Ακόμη την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί στους δικαιούχους η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας τον μήνα Ιανουάριο. Υπενθυμίζεται ότι έληξε η υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον μήνα Ιανουάριο 2021 έως και στις 31 Ιανουαρίου 2022.

Να σημειωθεί ότι με την αποκλιμάκωση των μέτρων οι επιχειρήσεις που μπορούν να θέσουν σε αναστολή τους εργαζόμενους τους τον Φεβρουάριο θα είναι λιγότερες καθώς επανήλθε η μουσική και δεν υπάρχει πλέον ωράριο στη διασκέδαση και στην εστίαση.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια