Ο Γιάννης Θεμέλαρος νέος Πρόεδρος της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.


Με απόφαση την οποία υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος,  σήμερα

Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2022, νέος Πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ορίζεται ο  Περιφερειακός Σύμβουλος  Ιωάννης -Ανδρέας Θεμέλαρος,  κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 6 του ν.4623/2019 και του Άρθρου 19 παρ.1 του καταστατικού της εταιρίας. 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 19 (Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου) του καταστατικού,  Πρόεδρος της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. είναι υποχρεωτικά ο Περιφερειάρχης ή νόμιμος εκπρόσωπός του, που ορίζεται από τον ίδιο.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την υπογραφή της.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια