ΟΑΕΔ: Ανοιξε το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

 


Εως τις 18 Μαρτίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις. Η δημόσια πρόσκληση αφορά 25.000 άτομα και είναι 8μηνης διάρκειας

Προθεσμία έως τις 18 Μαρτίου έχουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ. Η δημόσια πρόσκληση για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», οκτάμηνης διάρκειας, δημοσιεύθηκε χθες το μεσημέρι και δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι ωφελούμενοι θα κατανεμηθούν ως εξής:

– Δήμοι: 20.397 θέσεις (81,6% – για την κατανομή ελήφθησαν υπόψη οι αυξημένες ανάγκες των δήμων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού)

– Περιφέρειες: 2.566 θέσεις (10,3%)

– Αποκεντρωμένες διοικήσεις: 348 θέσεις (1,4%)

– Λοιποί φορείς: 1.689 θέσεις (6,7%)

Με το νέο πρόγραμμα θα προσληφθούν σε δήμους, περιφέρειες, αποκεντρωμένες διοικήσεις και λοιπούς φορείς 11.801 άνεργοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), 6.575 άνεργοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 3.114 άνεργοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) και 3.510 άνεργοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, «το σύνολο των ωφελουμένων του προγράμματος θα ενισχύσει σημαντικά τη λειτουργία των φορέων υποδοχής μέσα από 170 διαφορετικές επαγγελματικές ειδικότητες». Ειδικότερα, με το πρόγραμμα προσφέρονται στους φορείς υποδοχής 20 ειδικότητες για ανέργους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (π.χ. εργασίες καθαριότητας, εργασίες πρασίνου κ.ά.), 53 ειδικότητες για ανέργους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ. διοικητικά / λογιστικά, οδηγοί, φύλακες κ.ά.), 37 ειδικότητες για ανέργους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (π.χ. Πληροφορικής, βρεφονηπιοκόμοι, νοσηλευτές κ.ά.) και 60 ειδικότητες για ανέργους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (π.χ. μηχανικών, δασολόγων, κοινωνικών λειτουργών κ.ά.)

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν μόνον όσοι εγγραμμένοι άνεργοι βρίσκονται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

1) εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

2) εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,

3) εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

4) άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα,

5) εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας άνω των 29 ετών,

6) εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ,

7) εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) και

8) εγγεγραμμένοι άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε μονάδες παιδικής προστασίας και φροντίδας (ν. 4538/2018), εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων κατόπιν χορήγησης της συναφούς βεβαίωσης από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια