Φρένο στις εκπτώσεις «μαϊμού»

ekptwseis 2

Τη διατήρηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων, παρά τις προσδοκίες του εμπορικού κόσμου περί του αντιθέτου, προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και ουσιαστικά αφορά την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την κοινοτική οδηγία 2019/2161 για την προστασία των καταναλωτών.

Πάντως, όπως επισημαίνουν με νόημα αρμόδιοι φορείς, οι διατάξεις σχετικά με τις ενδιάμεσες εκπτώσεις μπορεί να τροποποιηθούν μέχρι την οριστικοποίηση του σχεδίου νόμου, και στο τελικό κείμενο που θα κατατεθεί στη Βουλή να προβλέπεται η κατάργησή τους.

gold+&+silver+banner+lockdown

Με το ίδιο νομοσχέδιο επέρχεται μια περαιτέρω απελευθέρωση των προσφορών, ενώ την ίδια ώρα αυστηροποιούνται τα πρόστιμα στην περίπτωση παραπλανητικών πρακτικών όσον αφορά τις εκπτώσεις αλλά και την παράνομη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Σε μια προσπάθεια, πάντως, να μην επιβαρυνθούν υπέρμετρα οι επιχειρήσεις, τίθενται κριτήρια για τον υπολογισμό των προστίμων, εν είδει αναγνώρισης ελαφρυντικών.

Οσον αφορά λοιπόν τις εκπτώσεις, παραμένουν σε ισχύ οι ίδιες διατάξεις, δηλαδή οι τακτικές εκπτώσεις ξεκινούν οι μεν χειμερινές τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου και ολοκληρώνονται στο τέλος Φεβρουαρίου, οι δε θερινές ξεκινούν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου και διαρκούν έως το τέλος Αυγούστου. Οι ενδιάμεσες εκπτώσεις πραγματοποιούνται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και του Νοεμβρίου. Παραμένει στο προτεινόμενο νομοσχέδιο η δυνατότητα των αντιπεριφερειαρχών να μεταβάλλουν τις ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους στον οικείο νομό ύστερα από γνώμη των εμπορικών συλλόγων και των επαγγελματικών οργανώσεων της περιοχής, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση θα δημοσιεύεται πριν από την 1η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται.

Σχετικά με τις προσφορές, το νομοσχέδιο καταργεί τον χρονικό περιορισμό, σύμφωνα με τον οποίο οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή συγκεκριμένης κατηγορίας μέσα σε ένα κατάστημα δεν μπορούσαν να υπερβαίνουν τις δέκα συνεχόμενες ημέρες. Από την άλλη, τίθενται συγκεκριμένοι περιορισμοί όσον αφορά τις αναγραφόμενες τιμές πριν και μετά την προσφορά, έτσι ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο των πλαστών εκπτώσεων.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος όχι συντομότερου των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Οταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από 30 ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος 10 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Τα πρόστιμα που αφορούν την παραβίαση των διατάξεων για τις εκπτώσεις διπλασιάζονται. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και όχι λιγότερο από 10.000 ευρώ έναντι 0,5% και 5.000 ευρώ που είναι σήμερα. Εάν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το 2% του ετήσιου τζίρου και όχι κατώτερο των 20.000 ευρώ (αντί για 1% και 10.000 ευρώ που είναι σήμερα), ενώ σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα πέντε ετών προβλέπεται πρόστιμο ίσο με 4% του ετήσιου τζίρου, από 3% σήμερα. Για τον υπολογισμό του προστίμου λαμβάνονται υπόψη –σε αντίθεση με ό,τι ισχύει σήμερα– η φύση, η βαρύτητα και η έκταση της παράβασης, οι ενέργειες του εμπόρου για τον μετριασμό της ζημίας που υπέστησαν οι καταναλωτές, τυχόν προηγούμενες παραβάσεις του εμπόρου, καθώς και εάν του έχουν επιβληθεί κυρώσεις για την ίδια παράβαση σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε.

Διπλάσιο είναι και το πρόστιμο που προβλέπεται για παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Πλέον καθορίζεται σε 2% επί του τζίρου και σε ποσό τουλάχιστον 20.000 ευρώ έναντι 1% και ελάχιστου ποσού 10.000 ευρώ που είναι σήμερα.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης κατ’ εξαίρεση τη δυνατότητα υπαναχώρησης του καταναλωτή από μία σύμβαση εντός 30 ημερών αντί εντός 14 ημερών. Αν και ο γενικός κανόνας παραμένει η υπαναχώρηση εντός 14 ημερών, παρατείνεται σε 30 ημέρες για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο μη προγραμματισμένων επισκέψεων από τον προμηθευτή στην οικία καταναλωτή ή εκδρομών που διοργανώνει προμηθευτής με την προώθηση προϊόντων στους καταναλωτές.

Πηγή: kathimerini.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια