Επιχορηγήσεις καταλυμάτων σε Ρόδο και Κάρπαθο


Αποφάσεις για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης και μιας ενοικιαζομένων δωματίων, με επιχορηγήσεις, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.

Συγκεκριμένα υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΑΣ Α.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στον «Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας, με διακριτικό τίτλο “ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΡΕΣΟΡΤ “, 4* (τεσσάρων αστέρων) συνολικής δυναμικότητας 162 δωματίων στη περιοχή Κολυμπίων της Ρόδου, της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου του Δήμου ΡΟΔΟΥ, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.898.780,00€ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.898.780,00€.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ύψους 759.512,00€, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 1,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ακόμη υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Ρουσάκη Σοφία» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α ́ κύκλος), όπως ισχύει που αναφέρεται στην «Κατασκευή νέων κτιρίων σε υφιστάμενο Ξενοδοχείο τύπου Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Δωματίων κατηγορίας 3* (τριών αστέρων) και αύξηση της δυναμικότητας σε 22 δωμάτια- 59 κλίνες» στην Κάρπαθο, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 496.979,21€ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 496.979,21€ (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 198.791,68€, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση

της επένδυσης ανέρχονται σε 2,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Πηγή: money-tourism.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια