Σε πλήρη εξέλιξη η ανάπλαση της πλατείας Φαληρακίου


Το έργο της ανάπλασης, προϋπολογισμού 730.000 ευρώ, εκτελείται από το Δήμο Ρόδου υπό την επίβλεψη του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Τηλέμαχου Καμπούρη.

gold+&+silver+banner+lockdown

Ένας από τους βασικούς στόχους του φιλικού προς το περιβάλλον σχεδιασµού σε αστικό επίπεδο είναι η δηµιουργία αστικών περιοχών µε άνετους ανοιχτούς χώρους. Συνεπώς οι µικροκλιµατικές παράµετροι είναι κεντρικής σηµασίας για τις δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στην περιοχή και, σε µεγάλο βαθµό, καθορίζουν τη χρήση των χώρων αυτών. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο ο χώρος αυτός να αποτελέσει ένα ενιαίο σύνολο ανοικτό οπτικά και λειτουργικά σε συνδυασμό με τα γύρω κτίσματα. Για τον λόγο αυτό κατεδαφίστηκε το κτίσμα στη μέση της πλατείας και ενσωματώνεται ο περιμετρικός δρόμος στο χώρο της.

Με τις επεμβάσεις ο ωφέλιμος χώρος της πλατείας γίνεται τουλάχιστον 2,5 φορές μεγαλύτερος, αφού εντάσσεται στον ήδη υφιστάμενο ο περιμετρικός χώρος στάθμευσης, ο διαμήκης παράλληλος χώρος με τους φοίνικες και ο χώρος τον οποίο καταλαμβάνει το προς κατεδάφιση κτίσμα, ενώ παράλληλα αν και διατηρείται η υφιστάμενη ψηλή βλάστηση, τριπλασιάζεται ο χώρος πρασίνου σε σχέση πάντα με την υφιστάμενη κατάσταση.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια