Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα με 80 ώρες κατάρτισης και 400 ευρώ επίδομα από την Π.Ο.Ε.Σ.Ε.- Μέχρι 30 Απρίλιου οι αιτήσεις


Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.) ως Δικαιούχος του Έργου/Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον επισιτιστικό τομέα » που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα "Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον επισιτιστικό τομέα"

Εκπαιδευτικά αντικείμενα: 

- Εξ αποστάσεως (σύγχρονη και ασύγχρονη)

Διάρκεια προγραμμάτων κατάρτισης: 

 - 80 ώρες

Μέθοδος διδασκαλίας: 

- Διεθνή διατροφικά πρότυπα και εστιατορική τέχνη

- Διεθνή διατροφικά πρότυπα και εξυπηρέτηση πελατών εστιατορίου

Ωφελούμενοι: 

- Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης

Εκπαιδευτικό επίδομα: 

- €5 μικτά ανά ώρα κατάρτισης

Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης που οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιητικού σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 

30/4/2022

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων https://024.poese.gr/

Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο/η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να υποβάλλει/αναρτά ψηφιακά στις αντίστοιχες θέσεις τα δικαιολογητικά του/της προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), όπως περιγράφονται στην πρόσκληση του έργου. 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια