Ν.Σαντορινιός: «Να νικήσει η ζωή, η αγάπη και η ελπίδα»

santorinios 2

Το μήνυμα του εν' όψει του Πάσχα έστειλε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ, Νεκτάριος Σαντορινιός.

Αναλυτικά:

gold+&+silver+banner+lockdown

𝜯𝝄 𝜜𝝂𝜶𝝈𝝉ά𝝈𝜾𝝁𝝄 𝝁ή𝝂𝝊𝝁𝜶 𝝉𝜼ς 𝝁𝜺𝜸ά𝝀𝜼ς 𝜸𝜾𝝄𝝆𝝉ής 𝝉𝜼ς 𝜪𝝆𝜽𝝄𝜹𝝄𝝃ί𝜶ς 𝝈𝝊𝝁𝜷𝝄𝝀ί𝜻𝜺𝜾 𝝉𝜼 𝝂ί𝜿𝜼 𝝉𝜼ς 𝜻𝝎ής, 𝝉𝜼 𝝂ί𝜿𝜼 𝝉𝝄𝝊 𝝋𝝎𝝉ός, 𝝉𝜼 𝝂ί𝜿𝜼 𝝉𝜼ς 𝜹𝜾𝜿𝜶𝜾𝝄𝝈ύ𝝂𝜼ς, 𝝉𝜼 𝝂ί𝜿𝜼 𝝉𝜼ς 𝜶𝜸ά𝝅𝜼ς. 𝜮𝝊𝝁𝜷𝝄𝝀ί𝜻𝜺𝜾 ό𝝈𝜶 έ𝝌𝝄𝝊𝝁𝜺 𝝉ό𝝈𝝄 𝜶𝝂ά𝜸𝜿𝜼 𝝈𝜺 𝝁𝜾𝜶 𝜺𝝅𝝄𝝌ή 𝝅𝝄𝝀𝝀𝜶𝝅𝝀ώ𝝂 𝜿𝝆ί𝝈𝜺𝝎𝝂 𝜿𝜶𝜾 𝝁𝜶ς 𝜹ί𝝂𝜺𝜾 𝜹ύ𝝂𝜶𝝁𝜼 𝜿𝜶𝜾 𝜺𝝀𝝅ί𝜹𝜶 𝜸𝜾𝜶 𝝂𝜶 𝝈𝝊𝝂𝜺𝝌ί𝝈𝝄𝝊𝝁𝜺 𝝉𝝄𝝊ς 𝜶𝜸ώ𝝂𝜺ς 𝝁𝜶ς 𝜸𝜾𝜶 𝝅𝝆𝝄𝝈𝝎𝝅𝜾𝜿ή 𝜿𝜶𝜾 𝝈𝝊𝝀𝝀𝝄𝜸𝜾𝜿ή 𝜺𝝊𝜼𝝁𝜺𝝆ί𝜶.

𝜯𝜼 𝝋𝜺𝝉𝜾𝝂ή 𝝌𝝆𝝄𝝂𝜾ά, 𝜶𝝂ά𝝁𝜺𝝈𝜶 𝝈𝜺 ά𝝀𝝀𝜺ς 𝜹𝝊𝝈𝜿𝝄𝝀ί𝜺ς, 𝜺𝝅𝜾𝝈𝜿𝜾ά𝜻𝜺𝜾 𝝄 𝝅ό𝝀𝜺𝝁𝝄ς 𝝅𝝄𝝊 𝜷𝝆ί𝝈𝜿𝜺𝝉𝜶𝜾 𝝈𝜺 𝜺𝝃έ𝝀𝜾𝝃𝜼 𝜿𝜶𝜾 𝜸𝜺𝝂𝝂ά 𝝉𝝄 𝜹𝝆ά𝝁𝜶 𝝉𝜼ς 𝜶𝝅ώ𝝀𝜺𝜾𝜶ς 𝜿𝜶𝜾 𝝉𝜼ς 𝝅𝝆𝝄𝝈𝝋𝝊𝜸𝜾άς. 𝜪𝜾 𝝈𝜿έ𝝍𝜺𝜾ς 𝝁𝜶ς 𝝋έ𝝉𝝄ς 𝜶ς 𝜺ί𝝂𝜶𝜾 𝝈𝜺 ό𝝈𝝄𝝊ς 𝜹𝝄𝜿𝜾𝝁ά𝜻𝝄𝝂𝝉𝜶𝜾 𝜿𝜶𝜾 𝜶ς 𝜺𝝊𝝌𝜼𝜽𝝄ύ𝝁𝜺 𝝉𝝄 𝝋𝝎ς 𝝉𝜼ς 𝜜𝝂𝜶𝝈𝝉ά𝝈𝜺𝝎ς 𝝂𝜶 𝝈𝜼𝝁ά𝝂𝜺𝜾 𝝉𝜼𝝂 𝜠𝜾𝝆ή𝝂𝜼.

𝜣έ𝝀𝝎 𝝂𝜶 𝜺𝝊𝝌𝜼𝜽ώ 𝜶𝝅ό 𝜿𝜶𝝆𝜹𝜾άς 𝜲𝝆ό𝝂𝜾𝜶 𝜫𝝄𝝀𝝀ά 𝜿𝜶𝜾 𝜿𝜶𝝀ό 𝜫ά𝝈𝝌𝜶 𝝈𝜺 ό𝝀𝜺ς 𝝉𝜾ς 𝜠𝝀𝝀𝜼𝝂ί𝜹𝜺ς 𝜿𝜶𝜾 ό𝝀𝝄𝝊ς 𝝉𝝄𝝊ς Έ𝝀𝝀𝜼𝝂𝜺ς.

𝜲𝝆ό𝝂𝜾𝜶 𝝅𝝄𝝀𝝀ά 𝝈𝝉𝝄𝝊ς 𝜶𝝂𝜽𝝆ώ𝝅𝝄𝝊ς 𝝉𝝎𝝂 𝝂𝜼𝝈𝜾ώ𝝂 𝝁𝜶ς, 𝝉𝜼ς 𝜽ά𝝀𝜶𝝈𝝈𝜶ς 𝜿𝜶𝜾 𝝉𝜼ς 𝜿𝜶𝜽𝜼𝝁𝜺𝝆𝜾𝝂ής 𝜷𝜾𝝄𝝅ά𝝀𝜼ς. 𝜮𝝉𝝄𝝊ς 𝝈𝝊𝝁𝝅𝝄𝝀ί𝝉𝜺ς 𝝁𝜶ς 𝝅𝝄𝝊 𝜶𝜸𝝎𝝂𝜾𝝄ύ𝝂 𝜸𝜾𝜶 𝝉𝜼𝝂 𝜿𝜶𝜽𝜼𝝁𝜺𝝆𝜾𝝂ή 𝝉𝝄𝝊ς 𝝄𝜾𝜿𝝄𝝂𝝄𝝁𝜾𝜿ή 𝜺𝝅𝜾𝜷ί𝝎𝝈𝜼, 𝝈𝝉𝝄𝝊ς 𝜺𝝆𝜸𝜶𝜻ό𝝁𝜺𝝂𝝄𝝊ς, 𝜾𝜹𝜾𝜶ί𝝉𝜺𝝆𝜶 𝝉𝝄𝝊ς 𝜺𝝅𝝄𝝌𝜾𝜿𝝄ύς, 𝝉𝝎𝝂 𝝅𝜺𝝂𝜾𝝌𝝆ώ𝝂 𝝁𝜾𝝈𝜽ώ𝝂 𝜿𝜶𝜾 𝝉𝝎𝝂 𝜺𝝃𝝄𝝂𝝉𝝎𝝉𝜾𝜿ώ𝝂 𝝎𝝆𝜶𝝆ί𝝎𝝂. 𝜮𝝉𝝄𝝊ς 𝝁𝜾𝜿𝝆𝝄𝝁𝜺𝝈𝜶ί𝝄𝝊ς 𝜺𝝅𝜾𝝌𝜺𝜾𝝆𝜼𝝁𝜶𝝉ί𝜺ς, 𝝈𝝉𝝄𝝊ς 𝝊𝜸𝜺𝜾𝝄𝝂𝝄𝝁𝜾𝜿𝝄ύς, 𝝈𝝉𝝄𝝊ς 𝜶𝝈𝜽𝜺𝝂𝜺ίς 𝜿𝜶𝜾 𝝉𝝄𝝊ς 𝜶𝜹ύ𝝂𝜶𝝁𝝄𝝊ς.

𝜜𝝊𝝉ό 𝝉𝝄 𝜫ά𝝈𝝌𝜶 𝜶ς 𝝈𝜼𝝁𝜶𝝉𝝄𝜹𝝄𝝉ή𝝈𝜺𝜾 𝝉𝜼𝝂 𝜜𝝂ά𝝈𝝉𝜶𝝈𝜼, ό𝝅𝝎ς 𝝉𝜼𝝂 𝜺𝝅𝜾𝜽𝝊𝝁𝜺ί 𝝄 𝜿𝜶𝜽έ𝝂𝜶ς 𝜿𝜶𝜾 𝜼 𝜿𝜶𝜽𝜺𝝁𝜾ά, 𝝉𝜼𝝂 𝝋𝝎𝝉𝜺𝜾𝝂ή 𝜹𝜾έ𝝃𝝄𝜹𝝄 𝜿𝜶𝜾 𝝉𝜼𝝂 𝜶𝝂𝜶𝜸έ𝝂𝝂𝜼𝝈𝜼 𝝅𝝆𝝄ς 𝝉𝜶 ό𝝂𝜺𝜾𝝆ά 𝝁𝜶ς. 𝜜ς 𝝁𝝅𝝄𝝀𝜾ά𝝈𝜺𝜾 𝝉𝜼𝝂 𝜺𝝀𝝅ί𝜹𝜶 𝜸𝜾𝜶 έ𝝂𝜶 𝜶ύ𝝆𝜾𝝄 𝝅𝝆𝝄ό𝜹𝝄𝝊, 𝜺𝝂ό𝝉𝜼𝝉𝜶ς, 𝝅𝝄𝝀𝜾𝝉𝜾𝜿ής 𝜶𝝀𝝀𝜶𝜸ής 𝜿𝜶𝜾 𝜹𝜼𝝁𝜾𝝄𝝊𝝆𝜸ί𝜶ς.

𝜫𝝄𝝀𝝀ές 𝜺𝝊𝝌ές 𝜸𝜾𝜶 𝝊𝜸𝜺ί𝜶, 𝜺𝜾𝝆ή𝝂𝜼 𝜿𝜶𝜾 𝜹ύ𝝂𝜶𝝁𝜼 𝜸𝜾𝜶 𝝁𝜾𝜶 𝝂έ𝜶 𝜶𝝆𝝌ή

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια