Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την ανέγερση 13 νέων σχολικών μονάδων στη Ρόδο


Προκηρύχθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Τηλέμαχο Καμπούρη, ο δημόσιος διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός, ανταγωνιστικού διαλόγου, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για την εκτέλεση του έργου: «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση 13 Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Ρόδου».

gold+&+silver+banner+lockdown

Στην πρώτη φάση του Διαγωνισμού, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση και τα Παραρτήματα που τη συνοδεύουν, προκειμένου, όσοι από αυτούς επιλεγούν (στην Α' Φάση), να συμμετάσχουν στη συνέχεια της διαδικασίας του Διαγωνισμού.

Μετά την ολοκλήρωση της Α’ φάσης της προεπιλογής των Υποψηφίων, που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, θα ακολουθήσει η Β’ φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου που θα ολοκληρωθεί με τις δεσμευτικές προσφορές των υποψήφιων αναδόχων (πλαισιωμένες από κατασκευαστές, μελετητές και διαχειριστές-συντηρητές).

Το σύνολο της επιφάνειας όλων των σχολικών μονάδων που θα κατασκευαστούν, μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΣΙΤ), ξεπερνά τα 22.000 τ.μ.! Πρόκειται συγκεκριμένα για 11 νέα σχολεία όλων των βαθμίδων (από τα οποία 3 ειδικά σχολεία) και δύο κλειστά γυμναστήρια, τα οποία έχουν αναλυτικότερα ως εξής:

1. 2Θέσιο Νηπιαγωγείο περιοχής Ροδοπούλας

2. 12Θέσιο Δημοτικό Σχολείο περιοχής Θεοτόκου

3. Γυμνάσιο – Λύκειο Αφάντου

4. Κλειστό Γυμναστήριο Γυμνασίου – Λυκείου Αφάντου

5. 2Θέσιο Νηπιαγωγείο Ασγούρου

6. 2Θέσιο Νηπιαγωγείο Ροδινιού

7. 2Θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Παστίδας

8. 6Θέσιο Δημοτικό Σχολείο Περιοχής “Μήδεια”

9. Ειδικό Νηπιαγωγείο περιοχής Ροδοπούλας

10. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο περιοχής Ροδοπούλας

11. Ειδικό Γυμνάσιο Ροδινιού

12. Γυμνάσιο – Λύκειο Αρχαγγέλου (Λειβάδα)

13. Κλειστό Γυμναστήριο, Γυμνασίου – Λυκείου Αρχαγγέλου (Λειβάδα)

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το έργο χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από κρατικούς πόρους χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου Ρόδου. «Η Δημοτική Αρχή του Αντώνη Καμπουράκη, έδωσε έμφαση στον τομέα της Παιδείας από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων της. Η ενίσχυση της σχολικής στέγης, η δημιουργία νέων σχολικών κτηρίων που ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις και ανάγκες, αποτελεί την κύρια μας προτεραιότητα. Μέσω ΣΔΙΤ, η Ρόδος θα αποκτήσει 11 υπερσύγχρονα σχολεία και δύο γυμναστήρια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παρέμβαση που έχει πραγματοποιηθεί στην πορεία των χρόνων, η οποία θα επιλύσει σε μεγάλο βαθμό το χρόνιο πρόβλημα έλλειψης νέων, σχολικών κτηρίων εντός και εκτός πόλεως Ρόδου», δήλωσε ο Αναπληρωτής Δημάρχου, Αντιδήμαρχος Προσχολικής Αγωγής & Μετανάστευσης, κ. Στράτος Καρίκης.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια