Ο ΔΟΠΑΡ ανακοινώνει προσλήψεις 9μηνων και 8μηνων συμβάσεων


Ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό – επιμορφωτικό προσωπικό για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου και των εργαστηρίων, κατά την διδακτική περίοδο 2022-2023, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, και για το χρονικό διάστημα εννέα (9) μήνες για τους μουσικούς και οκτώ (8) μήνες για τους Υπεύθυνους εργαστηρίων, συνολικού αριθμού δεκαεπτά (17) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης:

Η ανακοίνωση εδώ

Η αίτηση εδώ

gold+&+silver+banner+lockdown

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια