Αυξάνεται το εποχικό επίδομα ΟΑΕΔ - ΔΥΠΑ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τους δικαιούχους

 


Ξεκινούν οι αιτήσεις μέσα στον Σεπτέμβριο για το νέο αυξημένο εποχικό επίδομα της ΔΥΠΑ π.ΟΑΕΔ του 2022 σύμφωνα με πληροφορίες.

Λόγω της διπλής αύξησης του κατώτατου μισθού από 1.1.2022 και από 1η Μαΐου 2022 το ποσό του εποχικού βοηθήματος θα είναι αυξημένο ως και 98 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-epokhiko-boethema-oaed

Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από 557 € έως 1.114 € και καταβάλλεται εφάπαξ στο τρίμηνο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου κάθε έτους.

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ που ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα: Οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού - μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτη, το επάγγελμα του ταξιθέτου θεάτρου - κινηματογράφου, του χορευτή - μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και του τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Δικαιούχοι είναι επίσης και οι συνταξιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και την 10/9/2022, που κατά το έτος 2021 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για την λήψη του βοηθήματος έτους 2022, εφ’ όσον το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερο από το ποσό των 495,75 €.

Επιπλέον, δικαιούχοι είναι και όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11/9/2022 και μετά, ανεξάρτητα από το ποσό της σύνταξης τους, καθώς και όσοι κατετάγησαν προκειμένου να υπηρετήσουν την στρατιωτική τους θητεία από 11/9/2022 και μετά, εφόσον βεβαίως πληρούν τις προϋποθέσεις.

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα έτους 2022 ανά επάγγελμα

- Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί

95-210 ημερομίσθια από 752,14 θα λάβουν φέτος 824 ευρ

Μουσικοί - μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου

50-210 ημερομίσθια από 508,20 ευρώ θα λάβουν φέτος 557 ευρώ

Υποδηματεργάτες

50-210 ημερομίσθια από 508,20 ευρώ θα λάβουν φέτος 557 ευρώ

Χειριτές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων

70-210 ημερομίσθια από 508,20 ευρώ θα λάβουν φέτος 557 ευρώ

Ηθοποιοί

50-210 ημερομίσθια από 508,20 ευρώ θα λάβουν φέτος 557 ευρώ

Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης

50-210 ημερομίσθια από 508,20 ευρώ θα λάβουν φέτος 557 ευρώ

Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου

50-210 ημερομίσθια από 508,20 ευρώ θα λάβουν φέτος 557 ευρώ

Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου

50-210 ημερομίσθια από 508,20 ευρώ θα λάβουν φέτος 557 ευρώ

Ταμίες κινηματογράφου & θεάτρου

50-210 ημερομίσθια από 508,20 ευρώ θα λάβουν φέτος 557 ευρώ

Μισθωτοί τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου

75 και όχι άνω των 50 από 1/10 -31/12 από

508,20 ευρώ θα λάβουν φέτος 557 ευρώ

Σμυριδεργάτες

50-240 ημερομίσθια από 1.016,40 θα λάβουν φέτος 1.114 ευρώ

Ταξιθέτες θεάτρου & κινηματογράφου

50-210 ημερομίσθια από 508,20 ευρώ θα λάβουν φέτος 557 ευρώ

Χορευτές - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

50-210 ημερομίσθια από 508,20 ευρώ θα λάβουν φέτος 557 ευρώ

Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

50-210 ημερομίσθια από 508,20 ευρώ θα λάβουν φέτος 557 ευρώ.

Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες

50-210 ημερομίσθια από 711,48 ευρώ θα λάβουν 780 ευρώ

Δασεργάτες - Ρητινοσυλλέκτες

50-210 ημερομίσθια από 711,48 ευρώ θα λάβουν 780 ευρώ

Καπνεργάτες

50-210 ημερομίσθια από 711,48 ευρώ θα λάβουν 780 ευρώ

Πως ορίζεται

1. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος, προκειμένου για οικοδόμους, ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

2. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος σμυριδεργάτη ορίζεται στο 70% του 50πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

3. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των δασεργατών –ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών -κεραμοποιών-πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης ορίζεται στο 70% του 35πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

4. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των μουσικών –τραγουδιστών, ηθοποιών, υποδηματεργατών, χειριστών-βοηθών χειριστών κιν/φου, ελεγκτών θεάτρου - κιν/φου, ταμιών κιν/φου – θεάτρου, τεχνικών κιν/φου & τηλεόρασης, ταξιθετών θεάτρου κιν/φου, χειριστών εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων και μισθωτών τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, χορευτών - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και των τεχνικών απασχολούμενών σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, ορίζεται στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια