Παραχώρησης θέσης περιπτέρου σε Α.Μ.Ε.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Ρόδου


Η Δ/νση Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας Δήμου Ρόδου παραχωρεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου επί της οδού Μαραθώνος (εργατικές κατοικίες Ροδινιού) Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου σε ΑΜΕΑ / Πολυτέκνους / Πολεμιστές Κύπρου, χωρίς δημοπρασία, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος και εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 285 του ν.3463/2006, περί μη ύπαρξης οφειλών.

Οι ενδιαφερόμενοι ΑΜΕΑ / Πολύτεκνοι / Πολεμιστές Κύπρου πρέπει να υποβάλλουν αίτηση παραχώρησης θέσης περιπτέρου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη που είναι αναρτημένη στο www.rhodes.gr από την 10.10.2022 έως 21.10.2022.

Πληροφορίες στη Δ/νση Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας Δήμου Ρόδου, Λεωφ. Ελευθερίας 51, Κρεμαστή, τηλέφωνο 22410 98232 Παπαδόπουλος Ευθ.

gold+&+silver+banner+lockdown

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια