Η Περιφέρεια μας στο Κυβερνητικό Νέφος G-Cloud της ΓΓΠΣ


Στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει στους πολίτες, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι από τις πρώτες περιφέρειες που «ανέβασαν» τις εικονικές μηχανές (virtual machines) των διακομιστών τους στο υπολογιστικό νέφος G Cloud της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). 

Συγκεκριμένα, ενσωματώθηκαν 15 από τις 18 εικονικές που εξυπηρετούν εφαρμογές τις οποίες χρησιμοποιούν υπηρεσίες, όπως Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, Διακίνηση Εγγράφων, Μισθοδοσία, Οικονομική Διαχείριση κ.α.. 

Η μετάβαση αυτή εξασφαλίζει :

• Σχεδόν απόλυτη σταθερότητα των συστημάτων

• Καλύτερη συνδεσιμότητα των υπηρεσιών στα συστήματα (ταχύτητα και διαθεσιμότητα)

• Σημαντικά ισχυρότερη ασφάλεια των μηχανών και ακεραιότητα των δεδομένων

• Εξοικονόμηση ενέργειας

Η εν λόγω διαδικασία εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική συγκέντρωσης των υπολογιστικών συστημάτων που αποτελεί πλέον διαδεδομένη διεθνή πρακτική κρατών και επιχειρήσεων και συμβάλλει στην επίτευξη του πολυπόθητου ψηφιακού μετασχηματισμού. 

Οι πολίτες θα ωφεληθούν από τέτοιου είδους ενοποιήσεις πληροφοριακών συστημάτων, καθώς μειώνουν δραστικά το κόστος λειτουργίας και βελτιώνουν την εξυπηρέτησή τους, αφού ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες να καθυστερεί η εξυπηρέτηση τους λόγω «κολλήματος» του συστήματος. 

Η Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δωδεκανήσου στοχεύει στην συνολική ενσωμάτωση στο Hybrid Cloud της ΓΓΠΣ των εικονικών μηχανών έως το τέλος του έτους, συνεχίζοντας την προσπάθεια βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, μέσα από την απλοποίηση της επαφής με τη Δημόσια Διοίκηση και την ενίσχυση των υποδομών και της ασφάλειας της πληροφορίας. 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια