ΟΑΕΔ - ΔΥΠΑ: Πότε «πληρώνεται» το επίδομα εργασίας, ποιοι δικαιούνται εφάπαξ 300 ευρώ

 


Ο ΟΑΕΔ έχει ανακοινώσει ότι πρόκειται να χορηγήσει νέο επίδομα 300 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους άνω των πέντε ετών.

Στα τέλη του 2022 θα ξεκινήσουν να ισχύουν οι νέες παροχές της ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ). Ο Οργανισμός έχει ανακοινώσει ότι πρόκειται να χορηγήσει νέο επίδομα 300 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους άνω των πέντε ετών. Επίσης θα προβλέπεται διαγραφή ανέργων εφόσον αρνηθούν την πρόσληψή τους σε εργασία ή συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης.

Συγκεκριμένα, η ΔΥΠΑ αναμένεται καλέσει τους μακροχρόνια ανέργους να προσέλθουν για τη σύνταξη του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης, προκειμένουταυτόχρονα να λάβουν και το επίδομα των 300 ευρώ.

Ειδικότερα θα εκδοθεί ΚΥΑ για το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης για να ξεκινήσει η διαδικασία και στην συνέχεια μετά από πρόσκληση της ΔΥΠΑ θα συντάσσεται το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης σε κάθε άνεργο. Το εφάπαξ επίδομα εργασίας 300 ευρώ θα δοθεί στους μακροχρόνια ανέργους (σ.σ.: άνω της πενταετίας° που θα συναινέσουν στην κατάρτιση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης.

Στο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης αποτυπώνονται οι επαγγελματικοί στόχοι του αναζητούντος εργασία σε συνάρτηση με τη μέχρι τότε απασχόλησή του και:

τις αποδοχές του,

τις γνώσεις,

ικανότητες και δεξιότητες που ήδη κατέχει και αυτές που πρέπει να αποκτήσει καθώς και

τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του,

τον τόπο διαμονής και δραστηριοποίησής του και τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία,

προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή του στην αγορά εργασίας.

Επίσης, θα περιλαμβάνονται και οι επιμέρους διαδοχικές ενέργειες, ιδίως την κατάρτιση και τις ειδικές ενέργειες αναζήτησης εργασίας, οι οποίες συνοδεύονται από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, και αποσκοπούν στην εύρεση κατάλληλης θέσης εργασίας ή, εάν αυτό είναι ανέφικτο, θέσης εργασίας που προσιδιάζει, όσο είναι δυνατόν, στις ατομικές ιδιότητες του αναζητούντος εργασία.


Πηγή:dikaiologitika

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια