Έργα αποκατάστασης δημοτικών δρόμων στην Αστυπάλαια


Στην υπογραφή Διαβαθμιδικής  Σύμβασης  συνεργασίας προέβησαν   ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας, Νίκος Κομηνέας, βάσει της οποίας η Περιφέρεια θα υλοποιήσει  το έργο «Διαμόρφωση, κατασκευή τεχνικών έργων και ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων στην περιοχή Αγ. Βασίλης και Πρόβαρμα», συνολικού προϋπολογισμού 358.000,00 €.

Βάσει της Διαβαθμιδικής Σύμβασης και στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της προς τους Δήμους της περιοχής ευθύνης της, η Περιφέρεια αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη και τις υποχρεώσεις του φορέα υλοποίησης του έργου, λόγω αδυναμίας του Δήμου Αστυπάλαιας,  εξαιτίας της έλλειψης στελεχιακού δυναμικού. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται  στο ποσό των 358.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και καλύπτεται από ίδιους πόρους του Δήμου Αστυπάλαιας. 

Η διάρκεια ισχύος της Διαβαθμιδικής Σύμβασης είναι από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια