Όλες οι έκτακτες και τακτικές πληρωμές Δεκεμβρίου: Επιταγή ακρίβειας- Πληρωμές ΟΠΕΚΑ & ΔΥΠΑ - Δωρα Χριστουγέννων - Επίδομα θέρμανσης

 


Ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας πληρωμών για όλες τις έκτακτες ενισχύσεις,  επιδόματος θέρμανσης,  δώρων Χριστουγέννων, αλλά και τακτικών πληρωμών για όλα τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ και ΔΥΠΑ. 

Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες πληρωμών για κάθε παροχή και έκτακτη ενίσχυση. 

Έκτακτο βοήθημα

Ποιοι παίρνουν τα 250 ευρώ

ευάλωτοι συνταξιούχοι

δικαιούχοι αναπηρικού επιδόματος

ανασφάλιστοι υπερήλικες

μακροχρόνια άνεργοι από 12 έως 24 μήνες

Χαμηλοσυνταξιούχοι:

Άγαμοι:

Μηνιαία σύνταξη: Έως 800 €

Σημαντικό: Αθροίζονται όλες οι συντάξεις

Ετ. Ατομ. Εισόδημα: Έως 9.600

Έγγαμοι:

Μηνιαία σύνταξη: Έως 800 €

Ετ. Οικογ. Εισόδημα: έως 16.800

Μέση σύνταξη δύο συζύγων: Έως 700 €

Αξία περιουσίας: Έως 300.000 €

Η ενίσχυση καταβάλλεται μέχρι την 31η.12.2022.

Άτομα με αναπηρία

Για τον Δεκέμβριο, οι προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία προσαυξάνονται κατά 250 ευρώ.

Η ενίσχυση καταβάλλεται μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2022

Ανασφάλιστοι υπερήλικες

Για τον μήνα Δεκέμβριο 2022, η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων και το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων χορηγούνται με προσαύξηση ύψους διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ. 

Η προσαύξηση καταβάλλεται στους δικαιούχους μέχρι την 20ή.12.2022

Μακροχρόνια άνεργοι

Αναμένεται το Δελτίο Τύπου της ΔΥΠΑ με τις διευκρινήσεις και τις ημερομηνίες

Δικαιούχοι ΕΕΕ (ΚΕΑ)

Θα λάβουν το διπλάσιο ποσό από αυτό, που τους έχει εγκριθεί.

Η καταβολή της προσαύξησης πραγματοποιείται μέχρι την 20ή.12.2022.

Επίδομα παιδιού

Η πρόσθετη έκτακτη δόση για το έτος 2022, η οποία αντιστοιχεί στο μηνιαίως χορηγούμενο ποσό του επιδόματος προσαυξημένο κατά το ήμισυ καταβάλλεται στους δικαιούχους του επιδόματος για το πέμπτο δίμηνο του έτους 2022.

Προϋπόθεση: Να είναι δικαιούχοι του οικογενειακού επιδόματος ετους 2022, δηλαδή να έχουν υποβάλει αίτηση Α21 μέσα στο τρέχον έτος

Καταβάλλεται μέχρι την 20ή.12.2022

Τα επιδόματα που πληρώνονται από τον ΟΠΕΚΑ

Νωρίτερα θα πληρωθούν τα επιδόματα του Δεκεμβρίου από τον ΟΠΕΚΑ λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.

Ειδικότερα, ενώ τα επίδοματα καταβάλλονται κανονικά τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα, τον Δεκέμβριο λόγω Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, θα καταβληθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 20 Δεκεμβρίου.

Επιδόματα και Δώρο Χριστουγέννων της ΔΥΠΑ

Θα γίνει η προπληρωμή των τακτικών επιδομάτων ανεργίας, επιδομάτων μακροχρονίως ανέργων και των βοηθημάτων ανεργίας ΟΑΕΔ -ΔΥΠΑ αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, που κανονικά θα καταβάλλονταν από 05.12.2022 μέχρι και 06.01.2023.

Παράλληλα θα γίνει προπληρωμή από την 5η Δεκεμβρίου των «δώρων» Χριστουγέννων 2022 στους τακτικά επιδοτούμενους ανέργους, στους δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας και στους δικαιούχους του επιδόματος γονικής αδείας.

Για όσους εκ των ως άνω έχουν κατά το χρονικό διάστημα των προπληρωμών υποχρέωση δήλωσης παρουσίας, η προπληρωμή θα γίνει μετά την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής.

Σημειώνεται ότι για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων θα πρέπει ο άνεργος να παίρνει επίδομα ανεργίας ή να έχει λάβει επίδομα ανεργίας για κάποιο διάστημα από την 1η Μαΐου 2022 και μετά.

Επίδομα Θέρμανσης

Έως την 21η Δεκεμβρίου 2022 θα γινεί η πληρωμή για την προκαταβολή στους περσινούς δικαιούχους και το σύνολο των αγορών, που θα τιμολογηθούν έως την 30ή Νοεμβρίου 2022, εφόσον αυτές αντιστοιχούν σε επίδομα που υπερβαίνει το ποσό της προκαταβολής και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 9η Δεκεμβρίου 2022.

Δώρο Χριστουγέννων στους εργαζομένους

Tο δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Για τις αποδοχές του δώρου Χριστουγέννων Βάση για τον υπολογισμό του δώρου αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες τo δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κλπ.) εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ' επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια