Κατώτατος μισθός: Ποια επιδόματα αυξάνονται μαζί του από τον Απρίλιο


 Σενάρια αύξησης του κατώτατου μισθού από 5,5% έως 9,5% θα βρεθούν στο τραπέζι κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων το προσεχές διάστημα, με την αύξηση να ισχύει από 1/4/2023 και να συμπαρασύρει μια σειρά επιδομάτων αλλά και τους ενδιάμεσους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα.

Τα σενάρια για τον κατώτατο μισθό

Τα επικρατέστερα σενάρια για το ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού είναι τα παρακάτω:

Πότε θα ξεκινήσει να ισχύει ο κατώτατος μισθός

1. Αύξηση 5,5%, με τον κατώτατο να φθάνει στα 751 ευρώ (από 713 ευρώ), δηλαδή στα προ μνημονίων επίπεδα.

2. Αύξηση 7,75%, στα 768 ευρώ.

3. Αύξηση 9,9% (όσο περίπου ο πληθωρισμός), στα 785 ευρώ.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση αύξησης των μισθών άνω του νέου ορίου του κατώτατου. Αν ο μισθωτός δεν καλύπτεται από κλαδική σύμβαση και ο μισθός του κανονίζεται από ατομική σύμβαση και είναι - για παράδειγμα - άνω των 800 ευρώ, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση του εργοδότη για αύξηση λόγω αύξησης του κατώτατου.

Τα επιδόματα

Η αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2023 θα συμπα12ρασύρει σειρά επιδομάτων:

* Επίδομα ανεργίας. Σήμερα το μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται σε 438 ευρώ. Με την αύξηση του μισθού κατά 5,5% την 1η Απριλίου 2023 θα διαμορφωθεί στα 462 ευρώ, ενώ με αύξηση 8,5% θα ανέλθει σε 475,2 ευρώ. Το ύψος του επιδόματος ανεργίας ορίζεται σε ποσοστό 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Αντίθετα, το ειδικό επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας, το οποίο ανέρχεται σε 200 ευρώ τον μήνα, δεν πρόκειται να αυξηθεί, καθώς πρόκειται για σταθερό ποσό.


* Βοήθημα ανεργίας για αυτοαπασχολουμένους. Σήμερα διαμορφώνεται στα 438 ευρώ και από την 1η Απριλίου θα ανέλθει σε 462 έως 475,2 ευρώ.

* Ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας. Ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

* Βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας: Ισούται με 20 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

* Ειδικό βοήθημα μετά τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων. Ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή σήμερα είναι 262,65 ευρώ. Από την 1η Απριλίου θα κυμαίνεται από 277 έως 285 ευρώ.

* Ειδικά εποχικά βοηθήματα: Οι οικοδόμοι εισπράττουν το 70% του 37πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή σήμερα 825 ευρώ. Με την αύξηση θα εισπράξουν από 870 έως 895 ευρώ.

* Ειδική παροχή μητρότητας: Ισούται με τον κατώτατο μισθό.

* Ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη: Καταβάλλονται έως 3 μισθοί. Για εργαζομένους οι οποίοι δεν διέπονται από κλαδική σύμβαση καταβάλλονται έως 3 κατώτατοι μισθοί, δηλαδή 2.139 ευρώ σήμερα και 2.256 έως 2.320 ευρώ από την 1η Απριλίου.

* Αποζημίωση των μαθητών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ).

* Αποζημίωση για τα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.ά.

* Αμοιβές Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

* Αποζημίωση για κάθε ημέρα Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης. Ισούται με το 75% του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή σήμερα είναι 23,88 ευρώ και από την 1η Απριλίου θα κυμαίνεται από 25 έως 26 ευρώ.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια